KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Høring: Områderegulering Vika. PLAN ID: 1927 2018 05

Høring: Områderegulering Vika. PLAN ID: 1927 2018 05

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 vedtok Utvalg for samfunnsutvikling som planutvalg i Senja kommune i sak 3/2020, den 29.01.20 at planområdet omfatter området som vist på vedlagte kartutsnitt. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bedre utnyttelse av et sentralt område i Vangsvik med ny og økt boligkapasitet, tilrettelegging for felles lekeareal, utbedring av felles adkomstvei og offentlig kjørevei. 

Planlagt regulering for boligområder endres fra BYA = maks 20% til BYA = maks 35%, etter fremmet endringsforslag i innstilling hos utvalg for samfunnsutvikling 29.01.2020.

Dokumenter

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Merknader og uttalelser

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser merkes med «plannavn og plan ID» og sendes til: 

E-post: post@senja.kommune.no

eller til adresse: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 1. august 2020