Høring: Områderegulering Vika. PLAN ID: 1927 2018 05

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 vedtok Utvalg for samfunnsutvikling som planutvalg i Senja kommune i sak 3/2020, den 29.01.20 at planområdet omfatter området som vist på vedlagte kartutsnitt. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bedre utnyttelse av et sentralt område i Vangsvik med ny og økt boligkapasitet, tilrettelegging for felles lekeareal, utbedring av felles adkomstvei og offentlig kjørevei. 

Planlagt regulering for boligområder endres fra BYA = maks 20% til BYA = maks 35%, etter fremmet endringsforslag i innstilling hos utvalg for samfunnsutvikling 29.01.2020.

Dokumenter

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Merknader og uttalelser

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser merkes med «plannavn og plan ID» og sendes til: 

E-post: post@senja.kommune.no

eller til adresse: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 1. august 2020