KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Kunngjøring: Detaljregulering Jøvik industriområde utvidelse, PLAN ID: 1927 201907

Kunngjøring: Detaljregulering Jøvik industriområde utvidelse, PLAN ID: 1927 201907

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Senja kommunestyre vedtatt detaljreguleringsplan «Detaljregulering Jøvik industriområde, utvidelse».

Planen ble vedtatt i K-sak 53/2020 i møte 23.6.2020.

Dokumenter

Kommunestyrets vedtak av planer kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12, 1-9 og forvaltningslovens § 28. 

Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, jf. plan og bygningslovens kap.15, må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Klager og/eller krav sendes til Senja kommune, Plan og utvikling, postboks 602, 9306 Finnsnes eller på e-post til post@senja.kommune.no