KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Kunngjøring: Detaljregulering Risøynes, PLAN ID: 1927 2018 06

Kunngjøring: Detaljregulering Risøynes, PLAN ID: 1927 2018 06

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Senja kommunestyre vedtatt detaljreguleringsplan «Detaljregulering Risøynes».  

Planen ble vedtatt i K-sak 51/2020 i møte 23.6.2020.

Dokumenter

Klager

Kommunestyrets vedtak av planer kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12, 1-9 og forvaltningslovens § 28. 

Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring.  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, jf. plan og bygningslovens kap.15, må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Klager og/eller krav sendes til Senja kommune, Plan og utvikling, postboks 602, 9306 Finnsnes eller på e-post til post@senja.kommune.no