Kunngjøring: Detaljregulering Silsand Strand, PLAN ID: 1931 2013 04

I møtet den 26.3.20 ble Senja kommunestyre orientert om at innsigelse knyttet til detaljregulering «Silsand Strand» er løst. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Planen ble vedtatt i Lenvik K-sak 65/19, den 20.6.19 og gjeldende fom. 15.6.20.

Dokumenter

Klager

Kommunestyrets vedtak av planer kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12, 1-9 og forvaltningslovens § 28. 

Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring.  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, jf. plan og bygningslovens kap.15, må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Klager og/eller krav sendes til Senja kommune, Plan og utvikling, postboks 602, 9306 Finnsnes eller på e-post til post@senja.kommune.no