KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Kunngjøring: Detaljregulering Silsand Strand, PLAN ID: 1931 2013 04

Kunngjøring: Detaljregulering Silsand Strand, PLAN ID: 1931 2013 04

I møtet den 26.3.20 ble Senja kommunestyre orientert om at innsigelse knyttet til detaljregulering «Silsand Strand» er løst. 

Planen ble vedtatt i Lenvik K-sak 65/19, den 20.6.19 og gjeldende fom. 15.6.20.

Dokumenter

Klager

Kommunestyrets vedtak av planer kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12, 1-9 og forvaltningslovens § 28. 

Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring.  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, jf. plan og bygningslovens kap.15, må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Klager og/eller krav sendes til Senja kommune, Plan og utvikling, postboks 602, 9306 Finnsnes eller på e-post til post@senja.kommune.no