Kunngjøring: Flere forskrifter til høring

Utvalg for samfunnsutvikling, UFS, vedtok i møte den 28.10.2020 å legge ut følgende forskriftsutkast til høring. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskriftsutkastene til høring med beskrivelse og lenke til dokumenter i PDF, finner du under: 

  • Slamforskrift

Forskriften inneholder prinsipper for tømming og behandling av slam fra husholdninger, fritidsbebyggelse og næring som ikke er tilknyttet offentlig anlegg. Forskriften regulerer omfanget av slamordningen, hvilke rettigheter og plikter som hviler på de ulike aktørene abonnent, kommune og renovatør og påvirker i tillegg forvaltningen av kommunens slamgebyrer.

Forslag til slamforskrift fjernet pga. forvirring vedr. hva som er vedtatt eller ikke.

  • Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg etter forurensingsloven

Forskriften inneholder krav til tekniske løsninger og forvaltningsmessige forhold for etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og ved vesentlig endring av avløpsanlegg.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (PDF, 281 kB)

  • Adresseforskrift etter matrikkelloven

Forskriften inneholder prinsipper for adressetildeling og skal bidra til å sikre et godt og forutsigbart adressesystem i kommunen og en enhetlig saksbehandling for adressering i Senja kommune.

Forslag til adresseforskrift (PDF, 204 kB)

Merknader

Eventuelle høringsmerknader til forskriftene merkes med navnet på forskriften og sendes til:

E-post: post@senja.kommune.no

eller til adresse: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist:  24. november 2020.