Kunngjøring klagesak navnesak Indre Selfjorden - Frist 6. februar 2023

Med hjemmel i lov om stadnamn § 10 ber Statens Kartverk, Senja kommune om å endre skrivemåten av adressenavnet Indre Selfjord, slik at det blir samsvar med skrivemåten av navnet og fjorden, dvs Indre Selfjorden.

Det bes om innspill vedrørende skrivemåten av adressenavnet, og eventuelle forslag sendes til Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes eller post@senja.kommune.no.

Frist for innspill: 6. februar 2023.