KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Kunngjøring: Kommunal forskrift snøscooterløype Lenvikhalvøya

Kunngjøring: Kommunal forskrift snøscooterløype Lenvikhalvøya

Senja kommunestyre vedtok i sak 49/2020 kommunal forskrift for snøscooterløype på Lenvikhalvøya.

Dokumenter

Klager

Kommunestyrets vedtak av planer kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12, 1-9 og forvaltningslovens § 28. 

Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring. 

Eventuelle merknader til forskriftene merkes med «Forskriftsnavn» og sendes til post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.