Kunngjøring navnesak nordsamiske stedsnavn - frist 30. januar 2023

Med hjemmel i lov om stadnamn § 7 tredje ledd, har Statens Kartverk gjort vedtak om skrivemåten av 119 nordsamiske stedsnavn fordelt på 2 navn på navnegårder, 37 gårdsnavn, 1 navn på gammel boplass, og det øvrige er naturnavn.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Se vedlagte oversikt fra Kartverket. (PDF, 2 MB)

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

Klagefristen er 3 uker fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang (frist 30. januar 2023).
De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet.

Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes eller post@senja.kommune.no.

Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.