Kunngjøring oppstart av navnesak - Ramnevika og andre stedsnavn i Senja kommune - frist 17. mars 2023

Med hjemmel i lov om stadnamn § 8 bes det om innspill til skrivemåten av en del stedsnavn i Senja kommune.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I tillegg til stedsnavn gjelder saken naturnavn, feilnormerte navn, et brunavn langs fylkesveg 86, og eventuelle samiske parallellnavn. Sametinget har gitt foreløpige tilrådinger om de nordsamiske stedsnavna som inngår i navnesaken.

Kartverket ber om at alle som uttaler seg, vurderer hva som er rett plassering av fjellnavna, både de samiske, og de norske navna Blåfjellet, Vassbruna og Vassbruntinden.

Se vedlagte navneskjema/ oversikt fra Kartverket for alle navnene som bes om innspill til skrivemåte på.

Vedlegg 1 - Brev fra Kartverket vedr. oppstart av navnesak (PDF fil) (PDF, 989 kB)

Vedlegg 2 - Navneskjema/ oversikt over alle stedsnavn (PDF fil) (PDF, 4 MB)

Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn de har ei særlig tilknytning til.

Innspill:

Eventuelle forslag sendes til Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes
eller post@senja.kommune.no.

Frist settes til 17. mars 2023.