Nasjonalparken er til for alle

Nasjonalparken er til for alle

Senja er nasjonalparkkommune. I parken finner du et tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap, karakteristisk for ytre deler av Troms.

Friluftslivsområdet er mye brukt både av våre innbyggere med og uten besøk og turister, og byr på et mangfold av naturopplevelser!

Det er bosetting rundt nesten hele nasjonalparken. Det er derfor flere innfallsporter og startpunkt inn, som er tilrettelagt med parkering, informasjonsskilt, rasteplasser, turstier, gapahuk og sanitæranlegg. 

 Godt merket med skilt.

P-plass, sanitær- og avfallsanlegg.

Universelt utformet tursti.

En 10-år gammel shiba har evnen til å nyte utsikten.

Bålpanne og benker på utkikkspunktet.

Ved til bål finner du på flere steder i nasjonalparken.

Arkitekttegnet gapahuk på utkikkspunktet.

Gapahuken er en nytelse - skygge for sola og skydd for regn og vind.

Noen og hundreår gammelt bjørketre.

Arkitektonisk perle av et toalett, rent  og pent.

Godt lagt til rette med trebru, for å  komme seg over og rundt i hele parken.

Tilnærmet urørt naturområde, med opprinnelig furuskog og bjørkeskog.