Offentlig ettersyn av søknad om endring av akvakulturtillatelse, lokalitet 17077 "Trettevik" - FRIST: 17. april 2024

SalMar oppdrett søker om utvidelse av arealet som anlegget i dag beslaglegger. Lokaliteten er klarert for en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 10.000 tonn. Dette søkes ikke endret. Det søkes heller ikke andre endringer.

Om søknad om endring:

Anlegget består i dag av 15 bur i en 3x5 konfigurasjon og en fortøyningsramme med et areal i overflata på 300 x 500 m.  
Anlegget søkes nå utvidet til 18 bur i en 3x6 konfigurasjon og en fortøyningsramme med et areal i overflata på 300 x 600 m.

Anleggstype: Flytende anlegg. 

Anleggets midtpunkt, koordinater: Trettevik (midtpunkt i ramme: N bredde 69.30.687/ Ø lengde 18.01.302)

Frist og kontaktinformasjon

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 17.04.2024 og sendes til Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes. 
Forespørsler rettes til Senja kommune på telefon 77 87 10 00 eller e-post: post@senja.kommune.no.

Dokumenter:

1- Brev fra Troms fylkeskommune til Senja kommune vedr. innkommet søknad om endring av akvakulturtillatelse, datert 22/2-2024. (PDF, 176 kB)

2 - Akvakultursøknad inklusiv alle vedlegg (totalt 464 sider). (PDF, 37 MB)