Offentlig ettersyn: Betalingsnorm og gravferdsvedtekter, Senja kirkelige fellesråd.

Senja kirkelige fellesråd har utarbeidet forslag til betalingsnorm og gravferdsvedtekter. Forslaget legges med dette ut til offentlig høring/ettersyn. 

Høring/ettersyn skjer i samsvar med Forvaltningslovens § 37. 

Dokumenter

Merknader

Eventuelle merknader til forslaget kan sendes på epost til adressen: post@senja.kommune.no

eller som brev til adresse: Senja kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Frist for merknader er: 07.09.2020.