KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Offentlig ettersyn: Betalingsnorm og gravferdsvedtekter, Senja kirkelige fellesråd.

Offentlig ettersyn: Betalingsnorm og gravferdsvedtekter, Senja kirkelige fellesråd.

Senja kirkelige fellesråd har utarbeidet forslag til betalingsnorm og gravferdsvedtekter. Forslaget legges med dette ut til offentlig høring/ettersyn. 

Høring/ettersyn skjer i samsvar med Forvaltningslovens § 37. 

Dokumenter

Merknader

Eventuelle merknader til forslaget kan sendes på epost til adressen: post@senja.kommune.no

eller som brev til adresse: Senja kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Frist for merknader er: 07.09.2020.