Offentlig ettersyn - fornyet forskrift for vann- og avløpsgebyrer - FRIST: 23. Februar 2024

VA-forskriften var utlagt til offentlig ettersyn i oktober 2023. Basert på innspill kommunen mottok foreslås nå enkelte bestemmelser endret.

Bakgrunn

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok den 19/12-2023 at fornyet VA-forskrift legges ut til nytt offentlig ettersyn.

Kommunen har anledning til å ta gebyrer for ulike tjenester hvis det fastslås i lokale forskrifter.
Forskriftene regulerer de grunnleggende prinsippene for innkreving av gebyr, ikke gebyrenes størrelse som fastsettes senere i sammenheng med budsjett- og økonomiplanlegging.

Forslag til fornyet forskrift og andre dokumenter

Forslag til fornyet forskrift, samt saksprotokoll og saksfremlegg er tilgjengelig på kommunens nettside (denne artikkelen).

Forslag til fornyet forskrift - Senja kommune (PDF, 134 kB)

Saksprotokoll fra UFS sak 147/23 den 19/12-2023 - Senja kommune (PDF, 56 kB)

Saksfremlegg til UFS sak 147/23 den 19/12-2023 - Senja kommune (PDF, 100 kB)

 

Illustrasjonsbilde VA

Medvirkning

Med bakgrunn i tidligere utlegging til offentlig ettersyn, og fordi kun enkelte bestemmelser foreslås endret, er ny frist for innspill: 30. januar 2024.

Innspill merkes «Endring av VA- forskrift knyttet til gebyrer» og sendes til post@senja.kommune.no eller per brev til: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Eventuelle innspill i høringsperioden vurderes, før forskriften legges fram til politisk sluttbehandling.
Endelige forslag legges fram til kommunestyret.