Offentlig høring: Søknad om endring av tillatelsen for energigjenvinningsanlegget til Senja Avfall IKS

Senja Avfall IKS har søkt om å bygge nytt energigjenvinningsanlegg på Botnhågen i Finnsnes, og det søkes om økt mengde avfall fra 16000 tonn til 26000 tonn årlig. Søknaden legges ut til høring og eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Senja avfall IKS skal bygge nytt forbrenningsanlegg på Finnsnes som erstatter dagens anlegg. Det søkes om økning i mengde avfall fra 16 000 tonn til 26 000 tonn avfall årlig. Blant annet søkes det om mottak av inntil 4000 tonn smitte- og risikoavfall og 2000 tonn farlig avfall.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på Miljødirektoratets høringsside i lenken under. Miljødirektoratets referanse er 2021/1650.

Miljødirektoratet.no - Høring Senja Avfall

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Høringsfrist er 2. august 2021.