Offentlig høring: Søknad om endring av tillatelsen for energigjenvinningsanlegget til Senja Avfall IKS

Offentlig høring: Søknad om endring av tillatelsen for energigjenvinningsanlegget til Senja Avfall IKS

Senja Avfall IKS har søkt om å bygge nytt energigjenvinningsanlegg på Botnhågen i Finnsnes, og det søkes om økt mengde avfall fra 16000 tonn til 26000 tonn årlig. Søknaden legges ut til høring og eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet.

Senja avfall IKS skal bygge nytt forbrenningsanlegg på Finnsnes som erstatter dagens anlegg. Det søkes om økning i mengde avfall fra 16 000 tonn til 26 000 tonn avfall årlig. Blant annet søkes det om mottak av inntil 4000 tonn smitte- og risikoavfall og 2000 tonn farlig avfall.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på Miljødirektoratets høringsside i lenken under. Miljødirektoratets referanse er 2021/1650.

Miljødirektoratet.no - Høring Senja Avfall

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Høringsfrist er 2. august 2021.