Søk om BUK-midler

Søk om BUK-midler

Barn og unges kommunestyre i Senja, disponerer også i år 100 000 kroner i såkalte BUK-midler. Tiltak eller prosjekt som mottar støtte skal ikke bare være for barn og unge, men også med barn og unge. Søknadsfrist er 25.februar 2022.

Søknadskriterier

Senja kommune har, basert på sak 148/15 fra Lenvik kommunestyre, gjort vedtak om å videreføre følgende kriterier som legges til grunn for tildeling:

  1. Barn og unge selv må være hovedaktører i tiltaket eller prosjektet. Dette må dokumenteres dersom det er voksne som søker, bl.a. ved at søknaden også er underskrevet av representant for barn og unge. Tiltaket/prosjektet må ha en rusfri profil. Person over 18 år må stå som ansvarlig for tildelte midler.
  2. Kommunale virksomheter som skoler og barnehager kan ikke stå som søkere. Tiltak eller prosjekt knyttet til disse må søkes på av for eksempel elevråd eller foreldreutvalg, og det må ikke knyttes til ordinær drift av skolen eller barnehagen.
  3. Tiltak iverksatt av kommersielle aktører der hovedformålet er fortjeneste for vedkommende aktør, er ikke støtteberettiget selv om det er høy grad av barn- og ungdomsmedvirkning.
  4. Søknaden må inneholde følgende opplysninger:
  • Budsjett som også inneholder opplysninger om egenandel. Man kan ikke påregne at BUK-midlene kan fullfinansiere tiltak/prosjekt.
  • Hvordan, og i hvilken grad barn og unge er involvert.
  • Navn på økonomisk ansvarlig.
  • Post- og e-postadresse, telefonnummer.
  • Kontonummer som eventuell støtte skal utbetales til.

Merk! Søknader som ikke tilfredsstiller disse kriteriene, blir ikke vurdert

Søknadsfrist er 25.februar 2022

Søknaden sendes til: post@senja.kommune.no

Ved spørsmål angående søknaden, ta gjerne kontakt med rådgiver Inger Lise M. Tøllefsen på telefon 96 62 53 34 eller e-post til inger.lise.meyer.tollefsen@senja.kommune.no.

Søknadsskjema for BUK-midler (PDF, 17 kB)

Rapporteringsskjema for BUK-midler (PDF, 18 kB)