KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Søk om penger til miljøtiltak i jordbruket

Søk om penger til miljøtiltak i jordbruket

SMIL-tilskudd er penger til tiltak som ivaretar og fremmer natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet, eller som bidrar til å redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket. Innen 1. juli er det mulig å søke kommunen om penger. 

Det er Fylkesmannen som gjennom kommunen deler ut pengene som retter seg mot landbrukets kulturlandskap. Målet er at pengene skal bidra til å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap. Pengene skal også bidra til å redusere forurensning fra jordbruket ut over det som kan forventes av vanlig jordbruksdrift. 

Hvem kan få SMIL-tilskudd? 

  • Foretak som driver landbruksproduksjon og som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4.
  • I tillegg kan eiere av landbrukseiendommer få tilskudd dersom det foregår en produksjon på landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for tilskudd etter forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier, se SMIL-strategi for 2020-2023 i Senja kommune, i dokumentet under: 

SMIL-strategi 2020-23 Senja kommune (PDF, 445 kB)

Hvordan søke?

Alt om SMIL-tilskudd, regelverk og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettsider, se lenken under: 

Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist er 1. juli 2020. Se boksen under for kontaktpersoner i kommunen.