Varsel planoppstart + høring og offentlig ettersyn av planprogram for kommunedelplan for klima, miljø og energi - Frist 15. september

Kommunestyret i Senja kommune vedtok i sak 71/2022 den 30/6-2022 at forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold kan utlegges til høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles planoppstart. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om planen: 

Kommunedelplan for klima, miljø og energi skal: 

  • Bidra til økt kunnskap og bevissthet om kommunens utforinger og muligheter knyttet til klima, miljø og energi. 
  • Sette klare mål for reduksjon av klimagassutslipp i kommunen innen 2030 
  • Identifisere konkrete tiltak hvordan kommunens egen organisasjon, det politiske miljøet, kommunens næringsliv og innbyggere kan bidra til å redusere klimagassutslipp i kommunen.   

Kommunedelplan for klima, miljø og energi er et strategisk arbeid med ambisjon om å være engasjerende og mobiliserende for både kommuneorganisasjonen og kommunesamfunnet. 

Frist for merknader til planforslag 

Merknader til planforslaget skal sendes til Senja kommune. 
Merknader merkes med “KDPL for klima, miljø og energi, ref. 2022/3833” og sendes på e-post til post@senja.kommune.no eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes.  
Frist for merknader er satt til 15. september. 

Plandokumenter 

Senja kommune - Forslag til planprogram for kommunedelplan for klima, miljø og energi…  (PDF, 819 kB)