Spørsmål og svar til formannskapsmøtet 5. juni 2020

Spørsmål og svar til formannskapsmøtet 5. juni 2020

I formannskapsmøtet 5. juni ble det bestemt at spørsmål til møtet skulle besvares skriftlig etter møtet. Her finner du en sammenstilling av svarene. 

For saksdokumenter og møteprotokoll til formannskapsmøtet den 28.04.2020, se lenke til møtekalender under: 

Senja formannskap 05.06.2020

For spørsmål og svar til møtet, se PDF under: