Stenger base i Skogen barnehage

Stenger base i Skogen barnehage

Etter en årlig inspeksjon av byggkonstruksjonen ved Skogen barnehage i Senja kommune ble det torsdag 27. august beslutta å stenge en base ved barnehagen umiddelbart.

Årsaken til stengingen av avdelingen i Skogen barnehage er at det ble oppdaga uregelmessigheter i takkonstruksjonen i denne delen av bygget. All aktivitet og opphold i lokalet er avslutta, og barn og ansatte har i dag oppholdt seg i andre deler av bygget. Berørte foresatte er informert om stengingen.

Midlertidige lokaler klar

Så lenge lokalene er stengt for reparasjon opprettes det midlertidig drift for den berørte avdelinga i kommunens bygg i Øvre Hamna. Her har det også tidligere vært barnehagedrift. Fredag klargjøres de midlertidige lokalene, og barna vil da få tilbud i andre deler av arealet til Skogen barnehage. 

Det jobbes også for å få oversikt over hvordan skaden på bygget har oppstått. Foreldre, foresatte, og barnehagens ansatte vil få fortløpende informasjon om midlertidige lokaler og drift.