Verdensdagen for psykisk helse 10.10.2020

Verdensdagen for psykisk helse 10.10.2020

Hvert år markeres verdensdagen for psykisk helse. Den psykiske helsen blir utfordret gjennom livet. Verdensdagen setter søkelyset på den psykiske helsen og har som mål å bidra til at flere tar vare på sin psykiske helse.

Teamet for verdensdagen i år er:

SPØR MER

Vær oppmerksom. Vise interesse.

 «De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sier ved deg selv og spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer».

Målet med verdensdagen for psykisk helse 2020 er å:

  • Øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen
  • Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer
  • Bidra til trivsel, læring og personlig utvikling for seg selv og andre

Psykisk helse og rustjenesten har tidligere år samarbeidet med Mental helse og Senter for psykisk helse Midt-Troms angående markering av dagen.

Covid- 19 situasjonen gjør i år at det ikke vil bli den tradisjonelle markeringen. I Senja kommune markeres dagen lokalt i de ulike avdelingene i psykisk helse og rustjenesten.

Les mer på verdensdagen.no