Verdensdagen for psykisk helse 10.10.2020

Hvert år markeres verdensdagen for psykisk helse. Den psykiske helsen blir utfordret gjennom livet. Verdensdagen setter søkelyset på den psykiske helsen og har som mål å bidra til at flere tar vare på sin psykiske helse.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Teamet for verdensdagen i år er:

SPØR MER

Vær oppmerksom. Vise interesse.

 «De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sier ved deg selv og spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer».

Målet med verdensdagen for psykisk helse 2020 er å:

  • Øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen
  • Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer
  • Bidra til trivsel, læring og personlig utvikling for seg selv og andre

Psykisk helse og rustjenesten har tidligere år samarbeidet med Mental helse og Senter for psykisk helse Midt-Troms angående markering av dagen.

Covid- 19 situasjonen gjør i år at det ikke vil bli den tradisjonelle markeringen. I Senja kommune markeres dagen lokalt i de ulike avdelingene i psykisk helse og rustjenesten.

Les mer på verdensdagen.no