Søk om penger fra Statskog til næringsutvikling , bygdeutvikling friluftsliv

Søk om penger fra Statskog til næringsutvikling , bygdeutvikling friluftsliv

Statskog skal i år dele ut 2 millioner kroner til prosjekter innen  friluftsliv, bygdeutvikling og næringsutvikling. Søknadsfrist er 1. desember. 

Vanligvis deler Statskog ut en million kroner hvert år i samarbeidsordningen mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Statskog. Nå skal over to millioner kroner ut innen årsskiftet.

Hvem kan søke?

Aktører i alle kommuner i Troms hvor Statskog er grunneier kan søke om penger. Det inkluderer Senja kommune. 

Tema for utlysningen er friluftsliv, bygdeutvikling og næringsutvikling, nærmere bestemt prosjekt: 

  • for bedre folkehelse gjennom tilrettelegging for friluftsliv
  • som tilrettelegger for økt satsing på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet
  • som støtter bygdeutvikling
  • der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet

Nedre grense for søknader er satt til 100 000 kroner per prosjekt.

Hvordan søke?

Søknader sendes inn via fylkeskommunens standardiserte søknadssystem Regionalforvaltning.no, se lenken under: 

Regionalforvaltning.no

Søknadsfristen er 1. desember 2020.

På Statskogs nettsider i lenken under kan du lese mer om søknadsordningen:

Statskog.no - søk om penger