Fra 1. november overtar Skatteetaten kemneroppgavene fra kommunene

Fra 1. november overtar Skatteetaten kemneroppgavene fra kommunene

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunene. Fra denne datoen er det Skatteetaten du skal forholde deg til om kemneroppgaver som restskatt, skattepenger til gode og tilleggsforskudd. 

Fra 1. november er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. Skatteetaten har fra denne datoen et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.

Hva betyr det for deg? 

Oppgavene som overføres til Skatteetaten er blant annet: 

  • innkreving av restskatt
  • skatt til gode
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning
  • utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • skatteattester
  • konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift

Hvis du har en sak under behandling hos ditt gamle skatteoppkreverkontor, blir denne overført til Skatteetaten. Du kan få tildelt ny saksbehandler/kontaktperson.

Hvordan får jeg kontakt med Skatteetaten? 

Du finner mer informasjon på nettsiden skatteetaten.no, se lenken under. På nettsiden kan du finne svar på mange spørsmål og mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager osv. via nett. Det vil etter 1. november også bli fyldigere informasjon på nettsiden om Skatteetatens nye tjenester.

Skatteetaten.no

Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon: 800 80 000

Publikumsveiledningen ved skattekontorene er nå på grunn av koronasituasjonen kun tilgjengelig for tilfeller der det er nødvendig med personlig oppmøte. Spørsmål om skatteoppkreveroppgaver henvises til skatteetaten.no eller telefon.

I Senja kommune er det skattekontor på Finnsnes. Ved oppmøte må det gjøres med timebestilling på forhånd. Det kan du gjøre i lenken under: 

Skatteetaten.no - Finnsnes