Senja kommune

Trafikkavvikling på Senja

Trafikkavvikling på Senja

Troms og Finnmark fylkeskommune er i gang med en rekke prosjekter på Senja, som vil føre til kortere eller lengre stopp i trafikken.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle trafikanter bør oppdatere seg på nettsiden til Vegtrafikksentralen: 175.no eller ringe dem på telefonnummer: 175. Har får man full oppdatering på hver enkelt vegstrekning.

På Bratthestentunnelen, Svartholla og Riventunnelen gjennomføres det:

•          Bergsikring av tunnel med rensk av tunnel og montering sikringsbolter.

•          Sikring med sprøytebetong i de tunneler det er nødvendig.

•          Vann/Frostsikring på enkelte områder.

•          Sprøytebetong på de områder vi monterer vann og frostsikring.

•          Montering av festebolter for kabelbru og montering av Kabelbru.

Her vil det være stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid alle dager fra 19.00 til 06.00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Det vil utføres gjennomslipp med ledebil hver time frem til kl. 24.00, så gjennomslipp kl. 03.00.

Det vil bli noe opphold i arbeidet i påvente av leveranse på kabelbru for den enkelte tunnel. Foreløpig ferdigstillingsdato, inkludert kabelbru er 20.12.21.

På Geitskartunnelen gjennomføres det:

•          Rensk av begrenset område i tunnel

•          Sikring av område med sprøytebetong

•          Systematisk bolting etter sikring med sprøytebetong

Trafikkavviklingen samkjøres med gjennomslippene på Svartholla og Bratthesten når det arbeides samtidig i disse tunnelene, slik at trafikanter slipper å vente to ganger på ledebil. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i uke 44.

Langs Fv7872 i Sultindvik skal det gjennomføres:

Utskifting av to stikkrenner. Vegen vil bli stengt i korte perioder i dag, tirsdag og onsdag (uke 40).

Langs Fv86 ved Nikkelverket skal det gjennomføres:

Oppstart på sprengningsarbeider. Det er planlagt en salve per dag fra mandag til torsdag på dagtid. Dette vil medføre kortvarige vegstengninger på om lag en time.