Senja kommune

Sterkt forbedrede bussruter

Sterkt forbedrede bussruter

I forbindelse med stengt vei grunnet rassikring ved Svarthollatunellen, har det for eksempel ikke vært mulig å nå hurtigbåten fra og til Finnsnes fra Mefjordvær. Senja kommune har nå fått gjennomslag hos Troms fylkestrafikk, om å forbedre bussruten fra Mefjordområdet og korrespondanse med hurtigbåt til og fra Tromsø.

- Vi har møtt stor velvilje fra Troms fylkestrafikk, med fokus på å finne en løsning, sier ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen. Det er en omfattende kabal som skal gå opp.

De nye bussrutene gjelder fra 31. oktober og fram til Mefjordveien åpner igjen, etter ferdigstillelse av rassikringen ved Svartholla, forteller han.

Fått mange henvendelser

Dersom framdriften med sikringsarbeidene går som planlagt, skal veien åpne for alminnelig ferdsel, uten asfalt i første omgang, senest ved årsskiftet.

- I forbindelse med stengt vei grunnet sikring ved Svartholla, har det ikke vært mulig å nå hurtigbåten fra og til Finnsnes fra Mefjordvær, forteller Bjørn Fredriksen, seniorrådgiver på næring i Senja kommune. Normalt blir dette behovet dekket, ved ruter til Lysnes og båt derfra til Tromsø. Dette på mandag, onsdag og fredag.

I den midlertidige løsningen i dag er det bare fredagen du kan nå båten, forklarer Fredriksen.

- Vi har hatt mange henvendelser fra både skoleelever og andre reisende, som sliter veldig med dagens løsning, sier ordføreren. Så dette er bra for mange.

Under finner du bussrutene fra Mefjordvær, som korresponderer med avgang Torsken og Gryllefjord.

Bussrute 362 Mefjordvær Halsen-Straumsbotn-Mefjordvær Halsen 31.10.22-1.1.23 (PDF, 2 MB)

Bussrute 360 Finnsnes kai-Torsken-Finnsnes kai 31.10.22-1.1.23 (PDF, 2 MB)