Relasjonsbygging gir utvikling

Relasjonsbygging gir utvikling

- Jeg syns det har vært veldig bra å få se og høre hvordan styrerne i de andre barnehagene har det, sier Eirin Johansen, ny styrer for Skogen barnehage. 

Barnehagestyrerne på fastlandet og Sør-Senja i kommunen, har hatt besøksdager ute i de 9 barnehagene i Senja kommune.

Barnehagene på Nord-Senja – totalt 8 – gjennomfører sine besøksdager på vårhalvåret. 

På besøk i Rossfjord barnehage. Fv. Jannike Grønås, Eirin Johansen, Elin Ribe, Leena Yttervoll, Astrid Andreassen, Solveig Markussen, Inger Rydningen, Renathe WiIlhelmsen og Eva Jakobsen.

- Besøksdagene er nyttige i forhold til relasjonsbygging oss imellom, og gir grunnlag for et godt samarbeid og mulighet for veiledning hos hverandre, slår Eirin Johansen fast.

Det gir inspirasjon!

Samarbeid og kunnskapsdeling 

Styrerne har presentert barnehagene sine både i forhold til beliggenhet, hvordan de drifter pedagogisk, utfordringer og muligheter, uteområde og bygningsmessig stand. 

- Det å bygge gode relasjoner er viktig med tanke på godt samarbeid, utvikling, læring og deling av erfaringer, poengterer Toril Bjørkli, virksomhetsleder for Fastland og Senja sør. 

Vi har to helt nye barnehagestyrere som startet opp nå i høst, og to nesten nye styrere som startet opp i 2020-21, fortsetter virksomhetslederen. Det å se hvordan andre praktiserer driften og få bygge relasjoner, er spesielt viktig for de nye. 

Målet med besøksdagene er å bli bedre kjent med hverandre og hverandres barnehager, og dele kunnskap. 

Fra Kahoot til dikt 

- Jeg syns at vi styrerne har fått en tettere og bedre relasjon til hverandre gjennom disse besøkene. Vi er blitt bedre kjent, mener Renathe Wilhelmsen, Gryllefjord barnehage. 

Elin Ribe, ny styrer i Blomli barnehage, er enig. 

- Styrerne kunne velge selv hvordan de ønsket å presentere barnehagen sin, og det har vært alt fra Kahoot til dikt, smiler Elin Ribe.

På besøk hos barnehagene i Trollvik, Rossfjord, Kårvik, Gryllefjord og Dansesletta.

- Tilbakemeldingene etter disse besøkene har vært veldig positive. Dette er dager som jeg ikke ville ha vært foruten, konstaterer Toril Bjørkli, virksomhetsleder for Fastland og Senja sør. 

Det er unison enighet blant barnehagestyrerne, om at denne typen kontakt gir læring, styrke og motivasjon i den videre jobben i barnehagene. 

Barnehagene på fastlandet og Sør-Senja 

  • Berglia barnehage – styrer Leena Yttervoll 

  • Blomli barnehage – styrer Elin Ribe (ny) 

  • Dansesletta barnehage – styrer Astrid N. Andreassen 

  • Gryllefjord barnehage – styrer Renathe Wilhelmsen 

  • Kårvik barnehage – styrer Jannike L. Grønås 

  • Rossfjord barnehage – styrer Eva Jakobsen 

  • Skogen barnehage – styrer Eirin Johansen (ny) 

  • Stonglandet barnehage – styrer Inger Rydningen 

  • Trollvik barnehage – styrer Solveig Markussen 

Barnehagene i Senja kommune