Generell informasjon og svar på spørsmål om korona

Har du spørsmål rundt koronasituasjonen? Her er en oversikt over nasjonale informasjonstjenester og hvor du kan henvende deg. 

Nasjonal informasjonstelefon om korona

Helsedirektoratet har egen informasjonstelefon om korona. Der får du svar på generelle spørsmål. Åpningstider kan variere utfra smittesituasjonen og pågang.

Telefonnummer til den nasjonale informasjonstelefonen er: 81 55 50 15.

Nasjonal veileder – beslutninger og anbefalinger - Helsedirektoratet

Nasjonale nettsider for oppdatert informasjon

Folkehelseinstituttet

Hos Folkehelseinstituttet finner du informasjon om smittevern, fakta, råd og tiltak rundt koronasituasjonen.

Helsenorge.no

Her finner du blant annet fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 

Helsedirektoratet

På Helsedirektoratet kan du oppdaterer deg  på anbefalinger og råd. Siden har også en del informasjonsmateriell.

Regjeringen

På regjeringens nettside oppdateres det med viktig informasjon til befolkningen fra myndighetene.

Lovdata

På Lovdata.no kan du oppdatere deg på nye forskrifter som kommer i forbindelse med håndteringen av koronaviruset.

Informasjon på andre språk

Nasjonale råd og anbefalinger på engelsk

Informasjon på andre språk