Senja kommune og krigen i Ukraina

Senja kommune og krigen i Ukraina

- Senja kommune har et solid fagmiljø som har lang erfaring med å ta imot og bosette flyktninger, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune. Vi har også på plass gode opplæringstilbud som vil kunne fange opp ukrainske flyktninger; både voksne og barn. 

Senja kommune har sendt brev til statsforvalteren og Statsministerens kontor (SMK) om å ta imot flyktninger fra Ukraina, forteller ordføreren. Saken ble behandlet politisk i formannskapsmøte 1. mars.  

- Det er entydig politisk enighet om at kommunen stiller seg positiv til å ønske ukrainske flyktninger velkommen. Vi vil gjøre vårt ytterste for å ivareta disse flyktningene på best mulig måte, i samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter, påpeker han. 

Innbyggere ønsker å bidra 

Senja kommune er beredt til å hjelpe både på kort og lang sikt, slik at de som trenger det får skikkelig husrom og de tjenestene de har behov for. 

- På sikt er muligheter for arbeid innen fagområder og bransjer der flyktningene har erfaring og kompetanse, vurdert å være et meget viktig velferdsgode for den enkelte flyktning og bidrar til god integrering, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Det er prisverdig at mange engasjerte innbyggere og frivillige organisasjoner allerede har tatt kontakt med kommunen, for å formidle at de ønsker å bidra, sier Eliseussen.

Ønsker du å bidra med husrom ta kontakt med Boligkontoret i kommunen. Da vil du bli satt opp på en liste og kan bli kontaktet, dersom Senja kommune får forespørsel om bosetting. 

Støttekonsert 13. mars

- Både russere og ukrainere som bor i vårt nærmiljø i kommunen, opplever krisen i Ukraina svært belastende – ikke minst i forhold til hverandre. Vi må ikke dømme, ber ordføreren. Vis forståelse og omsorg.   

Den norske kirke og Metodistkirken inviterer i kveld til en felleskristen samling i Metodistkirken. 

Søndag 13. mars kl.1700 planlegges det en støttekonsert for Ukraina i Kulturhuset på Finnsnes.

- Vi ber de som kan om å komme. Ordføreren bidrar med en appell før konserten. 

Beredskap for atomulykker og stråling 

Senja kommune har en oppdatert beredskapsplan for eventuelle atomulykker og stråling, om det skulle ramme lokalt eller i utlandet. 

Vi har registrert at apotekene opplever en del engstelige kunder som etterspør jod-tabletter. 

- Senja kommune har både en helsemessig og sosial beredskap, forteller Jorid Meyer, kommunalsjef for Helse og omsorg i Senja kommune. Og vi har et godt beredskapslager med jod-tabletter. 

Utdeling av jod-tabletter er ett av de forhåndsbestemte tiltakene, som kan bli igangsatt ved en eventuell radioaktiv ulykke.  

- Jod-tabletter er et helseforebyggende tiltak, og i tråd med ansvarsprinsippet er beredskapsplanen forankret i helse og omsorg i kommunen, forklarer kommunalsjefen. Vi bistår nasjonale myndigheter med utdeling av jod-tabletter, dersom dette besluttes av det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap, sier hun.

Jod-tabletter kun ved anbefaling

Ifølge Statens strålevern er det viktigste at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jod-tabletter, siden de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.  

I spesielle situasjoner, kan det bli aktuelt med jod-tabletter også for voksne mellom 18 og 40 år. Men voksne over 40 år har liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen på grunn av radioaktivt jod, og helsemyndighetene har ikke sett noen reduksjon av kreftrisiko for denne aldersgruppen ved å ta jod-tabletter. Myndighetene anbefaler ikke jod-tabletter til denne gruppen.

- Det er viktig at man ikke tar jod-tablettene, før myndighetene har kommet med en klar anbefaling om det, påpeker Jorid Meyer, kommunalsjef Helse og Omsorg i Senja kommune.  

Det er lite sannsynlig at vi i vår region kommer i en situasjon der vi må ta jod-tabletter, siden vi geografisk ligger langt unna Ukraina, betrygger hun. 

Les mer om folkehelsetips for urolige tider