Senter for læring og integrering

Senter for læring og integrering

Skolen har ansvar for all kommunal voksenopplæring, og gir undervisning i norsk og samfunnskunnskap til voksne fremmedspråklige.

Senter for læring og integrering gir også grunnskoleopplæring med eksamen for voksne i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap og natur- og miljøfag. Skolen kan også gi spesialundervisning i norsk og språkstimulering etter vurdering fra PPT.

Voksenopplæring

Unge over 16 år og voksne som mangler grunnskoleopplæring kan få opplæring i de fagene som trengs for å få vitnemål. Undervisningen skjer sammen med andre voksne, ikke barn og unge.

Du kan også ha rett til opplæring i enkeltfag selv om du har vitnemål. Da må den tidligere undervisninga du ha vært mangelfull.

Søknad

For å få tilbud om undervisning må du søke om det. For skjema knyttet til voksenopplæring, se Senter for læring og integrerings nettside i lenken under: 

Senja kommune - Senter for læring og integrering

Søknaden leveres til Senter for læring og integrering, Ringveien 26, 9300 Finnsnes. 

Kontakt

 

Telefon: 77 87 19 00

E-postadresse: voksenopplaringa@senja.kommune.no