Senter for læring og integrering

Senter for læring og integrering har ansvar for Flyktningtjenesten og all kommunal voksenopplæring.

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten i Senja holder til i Senter for læring og integrering,  sammen med Voksenopplæringa i Senja kommune.  

Åpningstider
Kontoret ligger i 1. etasje og er åpent alle dager for flyktningene, bortsett fra torsdager da det er kontordag. Åpningstiden er kl. 09.00-11.00 og 12.00-15.00. Telefontreffetiden er hele dagen fra kl. 08.00-16.00.

Kontaktperson

Mette Lorentsen, virksomhetsleder, mobil 913 06 208 og e-post mette.lorentsen@senja.kommune.no

Linda Nilsen, avdelingsleder, mobil 411 29 998 og e-post linda.nilsen@senja.kommune.no

Ansatte
Avdelingen ledes av fagleder, og har programveiledere, miljøarbeidere og miljøterapeuter ansatt. I tillegg er det til enhver tid både studenter i praksis og personer som er i arbeidsutprøving.

Introduksjonsprogrammet
Målgruppen er flyktninger mellom 18 og 55 år i introduksjonsprogrammet samt deres familier.

Bosetting i kommunen
Flyktningtjenesten administrerer bosettingen i samarbeid med Boligkontoret, av det antall flyktninger pr år som kommunestyret bestemmer. I tillegg kommer familiegjenforeninger.

Flyktningene bosettes både fra asylmottak, og direkte fra hjemland/transittland som kvoteflyktninger via FN. Det er Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som søker ut flyktninger til bosetting i kommunen.

Mål
Flyktningtjenesten i Senja kommune har som mål å tilby rask og god bosetting og ikke minst bidra til at de nyankomne flyktningene får en god start i sitt nye lokalmiljø. 

Videre har Flyktningtjenesten som mål, at den bosatte flyktningen skal kvalifisere seg til videre utdanning eller jobb etter endt introduksjonsprogram.

Voksenopplæringa

Skolen gir undervisning i norsk og samfunnskunnskap til voksne fremmedspråklige, samt grunnskoleopplæring med eksamen for voksne i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap og natur- og miljøfag. Skolen kan også gi spesialundervisning i norsk og språkstimulering etter vurdering fra PPT.

Skolen har ansvar for all kommunal voksenopplæring. Virksomhetens ansvar og oppgaver er definert i VoksenopplæringslovenOpplæringsloven og Introduksjonsloven

Våre tjenester

Unge over 16 år og voksne som mangler grunnskoleopplæring kan få opplæring i de fagene som trengs for å få vitnemål. Undervisningen skjer sammen med andre voksne, ikke barn og unge.

Du kan også ha rett til opplæring i enkeltfag selv om du har vitnemål. Da må den tidligere undervisninga du ha vært mangelfull.

Søknad

For å få tilbud om undervisning må du søke om det. For skjema knyttet til voksenopplæring, se Senter for læring og integrerings nettside i lenken under. 

Søknaden leveres til Senter for læring og integrering, Ringveien 26, 9300 Finnsnes. Om du trenger mer informasjon ta gjerne kontakt på telefon 77 87 19 00 eller e-post voksenopplaringa@senja.kommune.no

Mer om Senter for læring og integrering - Senja kommune

Alt om mottak av flyktninger - Senja kommune