Senter for læring og integrering

Senter for læring og integrering har ansvar for Flyktningtjenesten og all kommunal voksenopplæring.

Voksenopplæringa

Åpningstider

Voksenopplæringen ligger i 2. etasje og er åpent alle ukedager kl. 08.00-15.45 (sommertid kl.15.00) 

Om skolen

Skolen har ansvar for all kommunal voksenopplæring. Virksomhetens ansvar og oppgaver er definert i VoksenopplæringslovenOpplæringsloven og Introduksjonsloven

Voksenopplæringa gir undervisning i norsk og samfunnskunnskap til voksne fremmedspråklige, samt grunnskoleopplæring med eksamen for voksne i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap og natur- og miljøfag.

Skolen kan også gi spesialundervisning i norsk og språkstimulering etter vurdering fra PPT  (Pedagogisk psykologisk tjeneste).

Våre tjenester

Unge over 16 år og voksne som mangler grunnskoleopplæring kan få opplæring i de fagene som trengs for å få vitnemål.

Undervisningen skjer sammen med andre voksne, ikke barn og unge.

Du kan også ha rett til opplæring i enkeltfag selv om du har vitnemål. Da må den tidligere undervisningen du har hatt vært mangelfull.

Søknad

For å få tilbud om undervisning, må du søke om det. For skjema knyttet til voksenopplæring, klikk på denne lenken til Senter for læring og integrering.

Søknaden leveres til Senter for læring og integrering, Ringveien 26, 9300 Finnsnes. 

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen holder til i Senter for læring og integrering på Finnsnes i Senja kommune.  

Åpningstider

Kontoret ligger i 1. etasje og er åpent alle ukedager for flyktningene. 

  • Åpningstiden er mandager 08.00-12.00, og tirsdag-fredag kl. 08.00-20.00.
  • Vi kan treffes på telefon i ukedagene kl. 08.00-20.00.
  • Det er en egen vakttelefon for deltakere i helgene.

Ansatte

Avdelingen ledes av fagleder, og har ansatte som er programveiledere, miljøarbeidere og miljøterapeuter.

I tillegg er det til enhver tid både studenter i praksis og personer som er i arbeidsutprøving.

Introduksjonsprogrammet

Målgruppen for introduksjonsprogrammet er flyktninger mellom 18 og 55 år og deres familier.

Bosetting i kommunen

Flyktningtjenesten administrerer bosettingen i samarbeid med Boligkontoret, av det antall flyktninger per år som kommunestyret bestemmer. I tillegg kommer familiegjenforeninger.

Flyktningene bosettes både fra asylmottak og direkte fra hjemland/transittland, som kvoteflyktninger via FN.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som søker ut flyktninger til bosetting i kommunen.

Mål

Flyktningtjenesten i Senja kommune har som mål å tilby rask og god bosetting, og ikke minst bidra til at de nyankomne flyktningene får en god start i sitt nye lokalmiljø. 

Videre har Flyktningtjenesten som mål at den bosatte flyktningen skal kvalifisere seg til videre utdanning eller jobb, etter endt introduksjonsprogram.

Kontaktpersoner

Om du trenger mer informasjon ta gjerne kontakt på telefon 77 87 19 00 eller e-post SLI@senja.kommune.no, eller du kan kontakte:

Mer informasjon