KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Senter for læring og integrering

Senter for læring og integrering

Skolen har ansvar for all kommunal voksenopplæring, og gir undervisning i norsk og samfunnskunnskap til voksne fremmedspråklige.

Senter for læring og integrering gir også grunnskoleopplæring med eksamen for voksne i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap og natur- og miljøfag. Skolen kan også gi spesialundervisning i norsk og språkstimulering etter vurdering fra PPT.

Voksenopplæring

Unge over 16 år og voksne som mangler grunnskoleopplæring kan få opplæring i de fagene som trengs for å få vitnemål. Undervisningen skjer sammen med andre voksne, ikke barn og unge.

Du kan også ha rett til opplæring i enkeltfag selv om du har vitnemål. Da må den tidligere undervisninga du ha vært mangelfull.

Søknad

For å få tilbud om undervisning må du søke om det.

Søknaden leveres til Senter for læring og integrering, Ringveien 26, 9300 Finnsnes. 

Lenker

Senter for læring og integrering

Pedagogisk psykologisk tjeneste