Skolene ønsker å fortsette med skolemåltidet

Skolene ønsker å fortsette med skolemåltidet

Som en del av satsingen innen sunt kosthold og psykisk helse i Helsefremmende oppvekst - HOPP-prosjektet - gjennomfører Senja kommune utprøving av skolemåltid på grunnskolene i Senja.

Elevene ved Medby skole tilbereder måltidet. Alle foto Senja kommune.

Hensikten er å vurdere muligheten for en felles ordning som kan innføres i alle skolene i kommunen.

Det er 10 skoler som deltar i skoleåret 2022-23.

I tråd med kostrådsanbefalingene

Skolene legger selv opp måltidene etter egen kapasitet, og måltidene skal være i tråd med kostrådsanbefalingene fra Helsedirektoratet 🍎🍐🥒🧀🍞

De serverer alt fra av frukt, brødmåltid og varmlunsj. Tiltaket evalueres ved hjelp av spørreundersøkelser og gjennom dialog med skolene.

Skolemåltidet ved Husøy skole.

- Må ikke ta bort skolemåltidet

I høst har prosjektleder Stine-Lise Paulsen, koordinator  og rådgiver i Barne- og familietjenesten Inger-Lise M. Tøllefsen og Folkehelsekoordinator Kim Rist i Senja kommune, tatt turen til flere av skolene for å se på de forskjellige løsningene.

- Blant annet sier elevene at vi ikke må ta bort skolemåltidet, forteller Stine Lise Paulsen.

Fra venstre, prosjektleder Stine-Lise Paulsen, koordinator  og rådgiver i Barne- og familietjenesten Inger-Lise M. Tøllefsen og Folkehelsekoordinator Kim Rist i Senja kommune. 

Lærerne forteller også at dette er en fin ordning, som skaper trivsel, gir barna gode forutsetninger for læring og utjevner sosiale forskjeller.

De merker på elevene at de er mer opplagte og har bedre forutsetning for læring.

Elevene ved Berg Montesorriskole forbereder skolemåltidet.