Fysioterapi og ergoterapi

Fysio- og ergoterapeutene gir individuell tilpasset behandling, trening og veiledning for å forebygge og forbedre funksjonsevne. 

Fysioterapi

Tilbud om fysioterapi gis både av kommunale fysioterapeuter og privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. 

De fleste pasienter som trenger opptrening etter skader eller sykdom og som kan motta behandling utenfor eget hjem, skal benytte seg av tilbudet til de private fysioterapeutene. 

Du trenger ikke henvisning fra fastlege for å få behandling. Deler av behandlingen dekkes gjennom folketrygden. 

Om du ikke har mulighet til å komme deg til behandling, kan du få behandling hjemme. Du tar selv direkte kontakt med privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale (se under) for å avtale behandling. 

Hvem er tjenesten for

 • Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for behandling og veiledet trening
 • Personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon
 • Grupper/enkeltindivider med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak.

Ved behov for fysioterapi, ta kontakt med din fastlege eller direkte med en eller flere fysioterapeuter. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege.

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade betaler ikke for behandling. Andre betaler en egenandel som er med i opptjeningen til frikort 2. Les mer om dette på Helse Norges nettsider

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Under finner du oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Noen terapeuter har en spesialisering som kan være nyttig for deg å vite om i valg av behandler, og dette er med i oversikten. 

Noen terapeuter har også avtaler i deler av kommunen hvor de holder til og praktiserer. Det kan også være nyttig for deg å vite hvis du vil ha behandling nær der du bor, og dette står også i oversikten under. 

Fysikalsk senter Senja / helsebad

Adresse: Strandveien 68, 9300 Finnsnes.

Helsehuset

Telefon: 77 84 52 00. Adresse: Hans Karoliusvei 6 9300 Finnsnes. 

 • Hilde Amundsen
 • Hugo Myhre
 • Wencke Høfler (psykomotoriker)
 • Liza Goodwin (nevrologi)
 • Håvard Fagervik
 • Vidar Hansen
 • Marit Dreyer Karlsen
 • Geir Ole Simonsen

Gibostad/Botnhamn

Øyvind Langmo (har pasienter på Nord-Senja og jobber 3 dager i uka på Gibostad, 2 dager i Botnhamn). Telefon: 94 43 97 05

Gryllefjord

Vidar Hansen (har pasienter i tidligere nordre Torsken. Jobber 2 dager i uka i Gryllefjord og på sykehjem). Telefon: 97 04 48 51

Rossfjord

Roald Landset. Telefon: 90 98 60 65

Sifjord

Marit Dreyer Karlsen. Hun har pasienter i tidligere Søndre Torsken, og jobber 1-2 dager i uka i Sifjord. Telefon: 95 74 90 05

Skaland

Hege Håkedal. Hun har pasienter i tidligere Berg kommune, og jobber alle ukedager på Skaland og på sykehjem ved behov. Telefon: 95 44 46 43

Stonglandseidet

Geir Ole Simonsen. hun har pasienter i tidligere Tranøy kommune, og jobber 2 dager i uka på Stonglandseidet og 3 dager på Helsehuset. Telefon: 90 65 92 47 

Kommunale fysioterapeuter

Kommunen har også egne fysioterapeuter. I hovedsak jobber disse med barn og unge opp til 18 år. Kommunale fysioterapeuter jobber også i våre sykehjem og behandlings- og rehabiliteringsavdelinger.  

 • Hege Marie Stornes Birkeland, avdelingsleder for Friskliv, fysioterapi og ergoterapi. Telefon: 47 68 30 26.
 • Wibeke Rasmussen, fysioterapeut barn. Telefon: 48 29 46 53
 • Turnus fysioterapeut. Telefon: 91 33 70 64
 • Marius Tønnessen, fysioterapeut. Telefon: 99 27 34 53
 • Geir Ole Simonsen, fysioterapeut. Telefon: 90 65 92 47 

Ergoterapi

Hvis du har nedsatt funksjonsevne kan ergoterapeuten hjelpe deg med å tilrettelegge omgivelsene og aktivitetene dine slik at hverdagslivet blir mulig.

Ergoterapeuten kan blant annet hjelpe med

 • Kartlegging, tilrettelegging og opptrening av en persons muligheter for å delta i aktivitet.
 • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass.
 • Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler.
 • Hjelpe med funksjonsrapport i bilsaker som krever dette.

Kontakt

 Ann-Mari Kaya, ergoterapeut, telefon: 40 03 13 62.