Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi

Kommunen har egne fysioterapeuter som i hovedsak jobber med barn og unge opp til 18 år i institusjon. I tillegg har kommunen avtale med privatpraktiserende fysioterapeuter. Du trenger ikke henvisning fra fastlege for å få behandling.

De fleste pasienter som trenger opptrening etter skader eller sykdom, og som kan motta behandling utenfor eget hjem, skal benytte seg av tilbudet til de private fysioterapeutene. Hvis du ikke har mulighet til å komme deg til behandling kan du få behandling hjemme.

Tjenesten er rettet mot:

  • Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for behandling og veiledet trening
  • Personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon
  • Grupper/enkeltindivider med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak.

Ved behov for fysioterapi, ta kontakt med din fastlege eller direkte med en eller flere fysioterapeuter. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege.

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade betaler ikke for behandling. Andre betaler en egenandel som er med i opptjeningen til frikort. Les mer på helsenorge.no

Kommunale fysioterapeuter

Hege Marie Stornes Birkeland, fagleder for Friskliv, Fysioterapi og Rehabilitering. Telefon: 77 88 32 11.

Camilla Karolius, fysioterapeut. Telefon: 77 88 32 54. 

Vegard Evertsen. E-post: vegard.evertsen@senja.kommune.no

Hilde Amundsen, fysioterapeut. Telefon: 90 18 90 93.

Tore Øseth, fysioterapeut. Telefon: 77 84 52 00. 

Hege Håkedal, fysioterapeut. Telefon: 94 16 22 75. 

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Privatpraktiserende fysioterapeuter
Navn Adresse Telefon
Brageklinikken Strandveien 68, 9300 Finnsnes 92 83 06 12
Helsehuset Hans Karoliusvei 6, 9300 Finnsnes 77 84 52 00
Roald Landset 9302 Rossfjordstraumen 77 84 48 80 eller 90 98 60 65
Øyvind Langmo Vardnesveien 3 94 43 97 05

Ergoterapi

Hvis du har nedsatt funksjonsevne kan ergoterapeuten hjelpe deg med å tilrettelegge omgivelsene og aktivitetene dine slik at hverdagslivet blir mulig.

Ergoterapeuten kan blant annet hjelpe med:

  • Kartlegging, tilrettelegging og opptrening av en persons muligheter for å delta i aktivitet.
  • Trening av daglige gjøremål, arbeidstrening og sosial trening.
  • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass.
  • Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler.
  • Hjelpe med funksjonsrapport i bilsaker som krever dette.

Kontakt

 Ann-Mari Kaya, ergoterapeut. Telefon: 40 03 13 62.