KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi

Fysio- og ergoterapeutene gir individuell tilpasset behandling, trening og veiledning for å forebygge og forbedre funksjonsevne. 

Fysioterapi

Tilbud om fysioterapi gis både av kommunale fysioterapeuter og privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. De fleste pasienter som trenger opptrening etter skader eller sykdom, og som kan motta behandling utenfor eget hjem, skal benytte seg av tilbudet til de private fysioterapeutene. Du trenger ikke henvisning fra fastlege for å få behandling.

Deler av behandlingen dekkes gjennom folketrygden. Hvis du ikke har mulighet til å komme deg til behandling kan du få behandling hjemme. Du tar selv direkte kontakt med privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale (se under) for å avtale behandling. 

Tjenesten er rettet mot:

  • Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for behandling og veiledet trening
  • Personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon
  • Grupper/enkeltindivider med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak.

Ved behov for fysioterapi, ta kontakt med din fastlege eller direkte med en eller flere fysioterapeuter. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege.

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade betaler ikke for behandling. Andre betaler en egenandel som er med i opptjeningen til frikort 2. Les mer om dette på Helsenorges nettsider under: 

 Helsenorge.no

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Privatpraktiserende fysioterapeuter
Privatpraktiserende fysioterapeuter
Navn Adresse Telefon E-post
Brageklinikken Strandveien 68, 9300 Finnsnes 92 83 06 12
Helsehuset Hans Karoliusvei 6, 9300 Finnsnes 77 84 52 00
Roald Landset 9302 Rossfjordstraumen 77 84 48 80 eller 90 98 60 65
Øyvind Langmo Vardnesveien 3 94 43 97 05
Marit Dreyer Karlsen maritdk@hotmail.com
Vidar Hansen fysiovidar@hotmail.com
Hege Håkedal Ingrid Bjerkås vei 23, 9385 Skaland 94 16 22 75

 

Kommunen har også egne fysioterapeuter. I hovedsak jobber disse med barn og unge opp til 18 år. Kommunale fysioterapeuter jobber også i våre sykehjem og behandlings- og rehabiliteringsavdelinger.  

Kommunale fysioterapeuter

Hege Marie Stornes Birkeland, avdelingsleder for Friskliv, fysioterapi og  ergoterapi. Telefon: 47 68 30 26.

Wibeke Rasmussen, fysioterapeut barn. Telefon: 48 29 46 53. 

Turnus fysioterapeut. Telefon: 91 33 70 64. 

Markku Paanalahti, fysioterapeut . Telefon: 99 27 34 53. 

Anette Bjerkås, fysioterapeut. Telefon: 96 62 55 53. 

Kristin Johnsen, fysioterapeut Sør-Senja. Telefon: 41 56 02 24. 

Ergoterapi

Hvis du har nedsatt funksjonsevne kan ergoterapeuten hjelpe deg med å tilrettelegge omgivelsene og aktivitetene dine slik at hverdagslivet blir mulig.

Ergoterapeuten kan blant annet hjelpe med:

  • Kartlegging, tilrettelegging og opptrening av en persons muligheter for å delta i aktivitet.
  • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass.
  • Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler.
  • Hjelpe med funksjonsrapport i bilsaker som krever dette.

Kontakt

 Ann-Mari Kaya, ergoterapeut. Telefon: 40 03 13 62.