Helsestasjoner

Helsestasjonstjenesten skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Tjenesten er først og fremst til spedbarn og småbarn i alderen 0-5 år.  Du vil møte følgende fagpersonell: Helsesykepleier, lege og fysioterapeut.

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 0-5 år og deres foreldre. 

Hva er en helsestasjon

Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom.

Helsestasjonene følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling.

 • Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen der du bor. Helsesykepleier vil ta kontakt for å avtale hjemmebesøk.
 • Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt utover det. Når du flytter skal du gi beskjed til helsestasjonen du har tilhørt om din nye adresse, og om at de kan sende journal på barnet til ny helsestasjon.
 • Ved helsestasjonen kan dere få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel.
 • Tilbudet er gratis.

Helsestasjoner i ditt område

Det er 6 helsestasjoner i Senja kommune. 

 • Iht. lovgivning har ikke helsestasjonen mulighet for å besvare timebestillinger på e-post. Timebestillinger og endringer må derfor gjøres på telefon. 
 • Alle helsestasjoner har felles telefonnummer.
 • Åpningstider telefon: Mandag-fredag kl. 0900-1500.

Finnsnes helsestasjon

Skolegata 2, 3 etg. 9300 Finnsnes.
Telefon: 77 87 11 11

Gibostad helsestasjon

Vardnesveien 24, 9372 Gibostad.
Telefon: 77 87 11 11

Gryllefjord helsestasjon

Herrsdshusveien 20, 9380 Gryllefjord.
Telefon: 77 87 11 11

Skaland helsestasjon

Ingrid Bjerkås-veien 23, 9385 Skaland.
Telefon: 77 87 11 11

Sifjord helsestasjon

Gårdsveien 111, 9395 Kaldfarnes
Telefon: 77 87 11 11

Stonglandet helsestasjon

Helsesenterveien 20, 9392 Stonglandseidet.
Telefon: 77 87 11 11

Hva tilbyr helsestasjonstjenesten

 • Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging og henvisning ved behov.
 • Tilbud om barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Forebyggende psykososialt arbeid.
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning.
 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.
 • Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.

Helsestasjonsprogrammet

 7-10 dager Hjemmebesøk av helsesykepleier
 4 uker Med helsesykepleier. Film «I trygge hender»
 6 uker Med helsesykepleier og lege. Første dose drikkevaksine
 2 mndr. Med helsesykepleier. Kartlegging EPDS/voldsutsatt
 3 mndr. Med helsesykepleier. 1. dose vaksine og 2.dose drikkevaksine
 4 mndr. Med fysioterapeut. Individuell konsultasjon
 5 mnd Med helsesykepleier, 2.dose vaksine.
 6 mndr. Med helsesykepleier og lege.
 8 mndr. Med helsesykepleier
 10 mnd Med helsesykepleier
 12 mndr. Med helsesykepleier og lege. 3. dose vaksine
 15 mndr. Med helsesykepleier. Vaksine
 18 mndr. Med helsesykepleier
 2-3 år Med helsesykepleier og lege
 4 år Med helsesykepleier. Syns- og hørselstest

Andre tilbud

Tidlig inn oppfølging - TIO

TIO er en systematisk hjelp til de som ønsker det.

De fleste gravide går til kontroll hos jordmor. I svangerskapskontrollene blir det tatt opp, og informert om alkohol/rusmidler, psykisk helse og vold i nære relasjoner. Dette er områder som Helsedirektoratet pålegger oss å ha fokus på. Om den gravide tar opp problematikk hun kan trenge hjelp/støtte til å komme seg igjennom, vil jordmor informere om TIO.

Hvis kvinnen ønsker dette, henviser jordmor henne til TIO, hos helsesykepleiertjenesten, og det avtales møte med helsesykepleier ei stund før termin. Kvinnen, evt. partner og jordmor, møter helsesykepleier, som vil presentere seg og helsestasjonen. Det legges en plan for hvordan kvinnen ønsker samarbeidet. f.eks. hvor tidlig hun ønsker hjemmebesøk fra helsesykepleier etter fødselen.

Det er veldig viktig at det er kvinnen selv som styrer oppfølgingen, og tillit mellom henne/partner og tjenestene må ligge til grunn for at dette skal fungere.    

I noen tilfeller går ikke den gravide til jordmor. Det vil da bli legen som informerer og henviser til TIO, om kvinnen ønsker det. 

Hvis legen avdekker problemer før første besøk hos jordmor, kan legen be kvinnen snakke med jordmor om dette, eller be om samtykke til å informere jordmor om behov for oppfølging.

Jordmor ønsker å treffe gravide som sliter eller er urolige, tidligst mulig. 

Det er aldri for tidlig å ta kontakt med jordmor!

Samarbeidspartnere

 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Lege
 • Barnehager
 • Osteopat
 • Barnevern
 • Tannlege
 • PPT
 • Psykisk helsetjeneste
 • BUP
 • Barnehabiliteringen
 • Øyelege

Nyttige nettsider

Mat 0-5 år

Mat til barn over 1 år

Tannhelse

 • Tannstell hos barn - Helse Norge
 • Helsesykepleier kan henvise til den offentlige tannhelsetjenesten. Finnsnes tannklinikk, Parkveien 2, 9300 Finnsnes. 
 • Telefon: 77 87 02 70

Søvn

Førstehjelp og sykdom

Barns miljø og sikkerhet

Foreldrerollen

Annen informasjon

Her finner du mer informasjon, alt etter tema du søker etter.

Nyttig app

Appen "Helseoversikt"