Diabetesteam

Tilbudet er for pasienter som har fastlege ved Senjalegen Finnsnes og Silsand, samt Dyrøy og Sørreisa legekontor. Pårørende og helsepersonell som trenger opplæring, er velkommen til å ta kontakt.

Diabetesteamet hjelper med

Har du diabetes type 1 eller 2, kan diabetesteamet hjelpe deg med oppfølging og behandling der du bor.

  • Opplæring i grupper og individuelt.
  • Veiledning, oppfølging og kontroll av pasienter med diabetes.
  • Veiledning, opplæring og kurs for helsepersonell.

Kontaktinformasjon

Diabetesteamet jobber tett med fastlege, spesialisthelsetjenesten og diabetespoliklinikken. Vi har kontordager ved legekontoret på Finnsnes, Silsand og i Sørreisa. Henvisning til diabetesteamet skjer vi fastlege eller spesialisthelsetjenesten. 

Har du allerede fått henvisning fra lege, kan du ta kontakt med oss via sentralbordet hos Senjalegen Finnsnes, telefon 77 87 14 10.