Diabetesteam

Diabetesteam

Hvis du har diabetes type 1 eller 2 kan diabetesteamet hjelpe deg med oppfølging og behandling der du bor. Tilbudet er også for pårørende og helsepersonell som trenger opplæring.

Diabetesteamet hjelper med

  • Opplæring i grupper og individuelt.
  • Veiledning, oppfølging og kontroll av pasienter med diabetes.
  • Veiledning, opplæring og kurs for helsepersonell.

Kontakt

Diabetesteamet jobber tett med fastlege, spesialisthelsetjenesten, og diabetespoliklinikken. Vi har kontordager ved legekontoret på Finnsnes, på Silsand og i Sørreisa. Henvisning til diabetesteamet skjer vi fastlege eller spesialisthelsetjenesten.

Hvis du allerede har blitt henvist kan du ta kontakt med oss via sentralbordet på Finnsnes legekontor.

Telefon: 77 87 14 10.