Parkering ved Ånderdalen nasjonalpark

Parkeringsplassen ved Ånderdalen nasjonalpark har til sammen 35 ordinære p-plasser, i tillegg til to plasser som er særskilt tilrettelagt for forflytningshemmede.

De ordinære plassene er avgiftsbelagt og pris er for tiden kr 20 for første time, deretter kr 10 pr time.
Makspris per døgn er kr 100.

På plassene som er særskilt reservert for forflytningshemmede er det ikke avgift, men fører eller passasjer må ha gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede liggende godt synlig for kontroll.

Digital parkeringstillatelse

Digital tillatelse koster kr 500 pr år og er gyldig både ved Ånderdalen p-plass, Husfjellet p-plass og i Steinfjord.

Tillatelse kan kjøpes her - EasyPark

Dersom du ofte besøker nasjonalparken, kan det lønne seg å kjøpe digital p-tillatelse.

Om bruk av EasyPark ved Ånderdalen p-plass

Parkeringsplassen ved inngangen til nasjonalparken består av nedre og øvre plan.

På øvre plan finner du toalett og avfallsmolok, i tillegg til 2 særskilte tilrettelagte p-plasser for forflytningshemmede.

Her finner du parkeringsplass - Senja kommune (PDF, 262 kB)

Vær oppmerksom på at du kan oppleve dårlig eller ingen telefondekning, når du beveger deg innover i nasjonalparken.

Vennligst påse at du har satt riktig parkeringstid og betalt tilstrekkelig avgift, før du forlater kjøretøyet.

Informasjon på flere språk

Payment with EasyPark

When you enter Ånderdalen National Park you will experience poor cell reception, or no cell reception at all.
Please make sure you have set the correct parking duration and paid a sufficent fee before leaving your vehicle.

Payer avec EasyPark

Il est possible que lorsque vous entrez dans le parc national d'Ånderdalen, vous ayez un mauvais réseau ou plus de connexion du tout.
Veuillez-vous assurer d'avoir défini la durée de stationnement correcte et d'avoir payé une redevance suffisante avant de quitter votre véhicule.

Bezahlen mit EasyPark

Wenn Sie in den Ånderdalen Nationalpark betreten, haben Sie unter Umständen schlechten oder gar keinen Handyempfang.
Bitte vergewissern Sie sich, bevor Sie Ihr Fahrzeug verlassen, dass Sie die richtige Parkdauer eingestellt und eine ausreichende Gebühr bezahlt haben.

Pago con EasyPark

Cuando entres en el Parque Nacional Ånderdalen, la cobertura será mínima o inexistente.
Asegúrate de que has establecido la duración correcta de estacionamiento y pagado una tarifa suficiente antes de abandonar el vehículo.