Varsling av snøskredfare, vær, vei og trafikk

Senja er en av de faste regionene i Nord-Norge hvor NVE observerer og leverer snøskredvarsling gjennom vinteren. Meldinger om vær og stengte veier gjøres av Meteorologisk institutt og Statens vegvesen. Ved ekstremvær eller andre beredskapssituasjoner som kan kreve ekstra varsling, vurderer også kommunen behov for informasjon og tiltak.  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Varsler faregrad for snøskredfare

I områder av landet med størst problematikk knyttet til snøskred lager Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) regionale varsler basert på observasjoner. Senja-regionen er inkludert i varslingstjenesten varsom.no. 

I tillegg er Senja med i samarbeidet Nordnorsk skredovervåkning hvor det hver dag fra desember til og med april gjøres måling av snødybde og forhold i seks områder i kommunen. Stedene er: Sifjord, Gryllefjord, Steinfjorden, Senjahopen, Fjordgård og Husøy. Disse målingene er den del av grunnlaget for varslingen på varsom.no, se lenken under: 

Varsom.no - NVEs snøskredvarsling

Snøkredsvarselet er en femtrinns faregradskala, etter følgende inndeling: 

  • Faregrad 1 - Liten.  Enkelte spesielt utsatte områder vil kunne være skredutsatte. I disse områdene, vær oppmerksom på mulig skredproblem. 
  • Faregrad 2 - Moderat. Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader.
  • Faregrad 3 - Betydelig. Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.
  • Faregrad 4 - Stor. Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder. 
  • Faregrad 5 - Meget stor. Ferdsel i skredterreng frarådes! Ekstremt ustabile forhold. Generelt svake bindinger og svært ustabilt

Ved faregrad 4 og 5 varsles kommunen, som da gjør ekstra vurderinger knyttet til beredskap og informasjon. 

Gjør i tillegg egne vurderinger

NVEs snøskredvarsel er et hjelpemiddel, ikke en fasit. I tillegg må det alltid gjøres egne vurderinger av området man skal gå i, forholdene lokalt og hvordan man ferdes i terrenget. Turen må tilpasses alle disse forholdene, og varslet, datagrunnlag og kart brukes på eget ansvar.

NVE opplyser også at det kan forekomme feil og mangler. Varslene er regionale og basert på tilgjengelige observasjoner og værprognoser. Forholdene kan være komplekse og avvike fra det som er varslet. 

Mer informasjon om snøskred 

Du kan også abonnere på varslingstjenester fra NVE i områder du ønsker. I lenken under finner du registrering. 

Varsom.no - Abonner

I lenken under finner du snø- og værdata i tillegg til bratthetsgrad i kart: 

SeNorge.no - Snø

Varsler om vær, jordskred og flomfare

Meteorologisk institutt er landets offentlige meteorologisk tjeneste, og skal varsle vær slik at myndigheter og befolkning er i best mulig stand til å sikre liv og verdier, planlegge framover og verne miljøet. 

Farevarsling fra Meteorologisk institutt (Yr.no) følger en nasjonal standard for varsel, og deles i tre nivåer;

  • Gult nivå = Moderat fare. Dette brukes om en moderat farlig situasjon, som kan forårsake skader lokalt.
  • Oransje nivå = Stor fare. Dette er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Sannsynligvis må du forberede deg, og været kan føre til alvorlige skader.
  • Rødt nivå = Ekstrem fare og ekstremvær. Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem. Dette farenivået forekommer svært sjelden, og kan føre til store skader.

Du kan lese mer om de ulike farenivåene i lenken under: 

Yr.no - Om farevarsler

I tillegg til å varsle været, inneholder varsler fra Meteorologisk institutt også informasjon om fare for eventuell flom og jordskred i forbindelse med værsituasjoner. Tjenesten leveres i samarbeid med NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Varsler finner du på nettsiden for værvarsling, Yr.no. 

Yr.no - Værvarsling

På nettsiden Senorge.no samarbeider Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk institutt og Kartverket om å levere informasjon og prognoser innen snø, vann vær og klima. Se lenken under: 

SeNorge.no 

Varsling om stengte veier, veiarbeid og kollektivtrafikk

På Statens vegvesens nettsider finner du oppdaterte vei- og trafikkmeldinger for hele landet. Tjenesten er utviklet slik at du kan søke i kartet for å få oversikt over de veiene som er aktuell for deg og turen du skal kjøre.

Du finner veimeldinger på Statens veivesens nettside i lenken under, eller du kan ringe veitrafikksentralen på telefonnummer 175 for informasjon. Du kan også ringe veitrafikksentralen på telefonnummer 175 for å melde fra om hendelser eller utfordringer i trafikken. 

Vegvesen.no - Trafikkmeldinger

Kommunen er ikke informasjonskilde for trafikkmeldinger. I spesielle situasjoner der kommunen for eksempel selv utfører veiarbeid og har ekstra informasjonsansvar, eller ved beredskapssituasjonen kan kommunen vurdere varsling i våre kanaler. 

Ved endringer og kansellering i kollektivtrafikk, som busser og hurtigbåter, er det Troms fylkestrafikk som informerer. Du finner lenke til Troms fylkestrafikks nettside i lenken under: 

Troms fylkestrafikk - Tromskortet

Troms fylkestrafikk på Facebook

Når varsler kommunen?

I situasjoner der varsler for vær eller skredfare krever ekstra beredskap varsles kommunen av nasjonale og regionale myndigheter, og våre beredskapsrutiner settes i gang. Fra situasjon til situasjon vurderer kommunen behov for ekstra informasjon og tiltak for befolkningen.

Når kommunen går ut med varsler eller informasjon om beredskap gjør vi det i våre kanaler, som er kommunens nettside, Facebook-side, informasjon gjennom media, eller geografisk varsling med SMS til innbyggerne.

Trykk på denne lenken for å lese om SMS-varsling og sikre at ditt telefonnummer er registrert riktig.