Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Gjelder tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal og planerte arealer.

Hvem kan søke?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd. 
Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til hvilke tiltak.

Søknadsfrist: 15 mai

Hvordan søke?

Søknaden sendes til kommunen elektronisk via Altinn. 

Altinn - søknadsskjema tilskudd til drenering av jordbruksjord

Du finner søknadskjema og veiledning til hvordan du søker her på landbruksdirektoratets nettside:

Landbruksdirektoratet - informasjon om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Hjelp og veiledning fra kommunen

Hvis du trenger veiledning om støtteordninger, søknader og rapportering kan du ta kontakt med kommunen på e-postadressen: landbrukogmiljo@senja.kommune.no

Oppgi gjerne i e-posten hva saken gjelder og eventuelt gårds- og bruksnummer.