Kommunikasjonsplan for Senja kommune

Senja kommune sin kommunikasjonsplan underbygger kommunen sin overordnede strategi i Kommuneplanens Samfunnsdel 2020-2032, som er Senja kommune sin strategi for å møte framtidens utfordringer.

Samfunnsdelen i kommuneplanen for 2020-2032 (PDF, 11 MB), legger de overordnede og langsiktige strategiene for hvordan vi ønsker å utvikle samfunnet vårt, våre mål, verdier og visjon. 

Planen gjenspeiler samfunnsendringer, utfordringer, muligheter og forventninger, og ut ifra dette skaper vi et ønsket bilde av Senja kommune i 2032. 

Bakgrunn

Senja kommune har en viktig rolle i påvirkningen av innbyggernes holdninger og handlinger, i forhold til tjenestene kommunen leverer og hvordan kommunen skal utvikle seg.

I 2020 ble de fire daværende kommunene – Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik – slått sammen.

I mars samme år ble vi – på linje med resten av verden – fram til våren 2022, rammet av Covid-19-pandemien og kommunen ble satt i krisehåndteringsmodus.

Vi har derfor fra 2022 behov for å bygge omdømmet vårt og posisjonere oss som én kommune, og formidle at Senjaregionen er et godt sted å leve hele livet.

Bygge tillit

Omdømmet vårt er summen av de holdninger som interessentene – de som har en interesse i og kan påvirkes av tjenestene vi leverer – har til Senja kommune. 

Kommunikasjon er et viktig strategisk virkemiddel, for å påvirke omdømmet positivt og bygge tillit.

Med et godt omdømme hos interessentene, er det lettere å få tillit når en krise skjer. Det er derfor viktig å kjenne til oppfatningen som interessentene har til oss. Tillit og troverdighet gjør påvirkning og endring i brukeradferd enklere.

Dette gjør vi blant annet gjennom å levere tjenester til innbyggerne på beste mulige måte, formidle de gode historiene våre og folkene bak tjenestene, i samhandling med innbyggerne. 

Samtidig skal vi ikke underkommunisere det som ikke går bra eller konsekvensen av det; Vi forteller om utfordringene og er framoverlent på hva vi gjør for å forbedre og utvikle, iht. de planer og mål vi har for de tjenestene vi leverer.

Det ene utelukker med andre ord ikke det andre.

Hva inneholder kommunikasjonsplanen

I Senja kommunes kommunikasjonsplan for 2022-2025 (PDF, 372 kB), legger vi fram hva omdømme er, hvem vi ønsker å nå, hvordan strategisk kommunikasjon kan bidra til å nå målene våre, kommunikasjonsstrategi- og prinsipper, suksesskriterier og hva vi vil underbygge og oppnå.

Vi har også laget en kortversjon i form av en Kommunikasjonsplakat for alle medarbeidere og en Kommunikasjonsveiledning for ledere i Senja kommune for perioden, og kvalitetssikrer en årlig handlingsplan med aktiviteter for kommunikasjon per år.

Her finner du planene