Organisasjonskart - politisk og administrativt

Organisasjonskartet over administrasjonen viser hvordan tjenester og enheter er organisert i Senja kommune. Det politiske organisasjonskartet viser oversikt over utvalg, råd og nemnder. 

Politisk organisering 

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen, og gjør vedtak på vegne av kommunen. Kommunestyret delegerer også oppgaver og beslutningsmyndighet videre til folkevalgte organer.

Det politiske organisasjonskartet i lenkene under, gir en oversikt over utvalg, råd og nemnder med delegert myndighet. 

Administrativ organisering

Kommunestyret delegerer også oppgaver og myndighet til rådmannen sin er øverste leder av kommunens administrasjon. 

Rådmann har ansvar for at saker som skal behandles i folkevalgte organer utredes og at vedtak gjennomføres.

Under rådmannen organiseres administrasjonens arbeid i stab i tillegg til tre kommunalområder ledet av kommunalsjefer. Her finner du mer informasjon om administrasjonen i Senja kommune.

Organisasjonskartet for administrasjon i Senja kommune (PDF, 87 kB), viser hvordan organisasjonen er bygd opp. 

Det mer detaljerte organisasjonskartet viser også grovt hvordan oppgaver og områder er fordelt: 

Kontaktinformasjon

Kontaktlisten for ansatte viser ledere og saksbehandlere, som har et særlig fagansvar eller ansvar for kontakt med publikum innenfor sitt område. 

Om du ikke finner en ansatt du leter etter, kan du kontakte lederen ved avdelingen det gjelder.