Organisasjonskart

Organisasjonskartet over administrasjonen viser hvordan tjenester og enheter er organisert i Senja kommune. Det politiske organisasjonskartet viser oversikt over utvalg, råd og nemnder. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Politisk organisering 

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen, og gjør vedtak på vegne av kommunen. Kommunestyret delegerer også oppgaver og beslutningsmyndighet videre til folkevalgte organer.

Det politiske organisasjonskartet under gir en oversikt over utvalg, råd og nemnder med delegert myndighet. Klikker du på delegeringsreglementet får oversikt over hvordan oppgaver og myndighet er delegert videre fra kommunestyret i Senja kommune. 

 

KF Delegering - Delegeringsreglement Senja

Administrativ organisering

Kommunestyret delegerer også oppgaver og myndighet til rådmannen sin er øverste leder av kommunens administrasjon. Rådmann har ansvar for at saker som skal behandles i folkevalgte organer utredes og at vedtak gjennomføres.

Under rådmannen organiseres administrasjonens arbeid i stab i tillegg til tre kommunalområder ledet av kommunalsjefer. Det administrative organisasjonskartet under viser hvordan organisasjonen er bygd opp. Det mer detaljerte organisasjonskartet viser også grovt hvordan oppgaver og områder er fordelt.