KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Organisasjonskartet over administrasjonen viser hvordan tjenester og enheter er organisert i Senja kommune. Det politiske organisasjonskartet viser oversikt over utvalg, råd og nemnder. 

Politisk organisering 

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen, og gjør vedtak på vegne av kommunen. Kommunestyret delegerer også oppgaver og beslutningsmyndighet videre til folkevalgte organer.

Det politiske organisasjonskartet under gir en oversikt over utvalg, råd og nemnder med delegert myndighet. Klikker du på delegeringsreglementet får oversikt over hvordan oppgaver og myndighet er delegert videre fra kommunestyret i Senja kommune. 

 

Delegeringsreglement Senja

Administrativ organisering

Kommunestyret delegerer også oppgaver og myndighet til rådmannen sin er øverste leder av kommunens administrasjon. Rådmann har ansvar for at saker som skal behandles i folkevalgte organer utredes og at vedtak gjennomføres.

Under rådmannen organiseres administrasjonens arbeid i fire kommunalområder ledet av kommunalsjefer. Det administrative organisasjonskartet under viser hvordan organisasjonen er bygd opp. Det mer detaljerte organisasjonskartet viser også grovt hvordan oppgaver og områder er fordelt.