Detaljregulering felt C8 i Sentrumsplan Finnsnes - plan ID 2016 11

Utlegging til 2. gangs høring

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Felt C8 i Sentrumsplan Finnsnes, planID 2016 11, ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn etter behandling i Utvalg for samfunnsutvikling, sak 113/2021, den 1.7.21.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av et nytt næringsbygg på gnr 45 bnr 43 samt forbedring av strandsonens tilgjengelighet for allmennheten.

Regional sektormyndighet fremmet innsigelse til planforslaget under 1. gangs høringen, og planforslaget ble revidert for å imøtekomme de aktuelle innsigelsene. Planendringene er av en slik karakter og omfang at planen må legges ut på 2. gangs høring.

Innspill til aktuelt planarbeid i Senja kommune

Merknader og innspill til detaljregulering Felt C8 i Sentrumsplan Finnsnes kan sendes til:

Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes eller post@senja.kommune.no

Vennligst merk merknaden med:
«Sak 2020/2115 Detaljregulering felt C8 i Sentrumsplan Finnsnes»

Høringsfrist: 20. november 2021

Dokumenter

PID201611 - Sentrumsplan Finnsnes - 2. gangs høring
Tittel Publisert Type
Saksprotokoll og utredning - UFS sak 113-2021

08.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksprotokoll og utredning - UFS sak 113-2021.pdf
Skråfoto med ca planområde

08.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skråfoto med ca planområde.pdf
Plankart - PID 2016 11

08.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart - PID 2016 11.pdf
Planbestemmelser - PID 2016 11

08.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser - PID 2016 11.pdf
Planbeskrivelse - PID 2016 11

08.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse - PID 2016 11.pdf
Supplerende informasjon fra Senja kommune vedrørende fremmet innsigelse

08.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Supplerende informasjon fra Senja kommune vedrørende fremmet innsigelse.pdf
Uttalelse med Innsigelse

08.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttalelse med Innsigelse.pdf