Havneplan Senja kommune 2022–2031

Senja kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en havneplan for perioden 2022–2031, med en handlingsdel som sammenfaller med økonomiplanperioden 2022–2025.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Planen vil omfatte hele kommunens sjøareal (farvann) der kommunen er myndighet etter Havne- og farvannsloven av 01.01-20, samt alle kommunale havneanlegg, kaier og havnerelaterte næringsarealer.

I forbindelse med planarbeidet, inviteres det til innspill fra offentlige myndigheter og brukere av kommunale farvannstjenester og kommunale havneanlegg.

Av hensyn til framdrift, må vi be om at innspill sendes Senja kommune, post@senja.kommune.no snarest mulig, og innen 15. oktober 2021.