Kunngjøring av vedtatt kommunedelplan for naturmangfold

Kommunedelplan for naturmangfold ble vedtatt Senja kommunestyre den 15. desember 2022, sak 148/2022.
Planen skal være både kunnskapsgrunnlag og strategisk verktøy for kommunens arealforvaltning.

Planen skal være grunnlag for arbeidet med areal- og reguleringsplaner, samt behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.

God kunnskapsoversikt, økt kompetanse og tydelige strategier for forvaltning av natur vil forenkle saksbehandlingen, og gi et bedre beslutningsgrunnlag når ulike interesser skal avveies i arealforvaltningen.

Planen skal også bidra til bedre forutsigbarhet for næringsliv, utbyggingsinteresser og innbyggere.

Denne planen består av tre deler:

  • Plandokument
  • Beskrivelse av naturmiljøet
  • Handlingsplan

Kommunedelplan for naturmangfold - Senja kommune (PDF, 2 MB)