Kunngjøring: Intensjonskunngjøring om utbyggingsavtale mellom Concept Eiendom AS og Senja kommune

Tiltakshaver Concept Eiendom AS og Senja kommune har som intensjon å inngå en utbyggingsavtale i forbindelse med utbygging av Nye Seljestad.

En utbyggingsavtale vil omfatte teknisk infrastruktur samt samferdselsanlegg, herunder fortau langs Hågen mellom Sandvikveien og Helsesenterveien, i tråd med rekkefølgebestemmelser fastsatt i vedtatt reguleringsplan, plan ID 1931 2018 03. 

Eventuelle innspill til grunnlaget for en utbyggingsavtale kan sendes på e-post til adresse: post@senja.kommune.no eller som brev til postadressen: Senja kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes

Frist: Innen 25.01.2021.