Kunngjøring navnesak Sjytoften - frist 30. januar 2023

Med hjemmel i lov om stadnamn § 7 tredje ledd, har Statens Kartverk gjort vedtak om Sjytoften som navn på bruk 304/47.

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

Klagefristen er 3 uker fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang (frist 30. januar 2023).
De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene som er arkivert hos vedtaksorganet.

Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes eller post@senja.kommune.no.

Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navneledd klagen gjelder.