Kunngjøring: Salg av to ubebygde areal, Vikaveien gnr 62 bnr 20 og 22 

Senja kommune vurderer å selge to ubebygde tomteareal ved Vikaveien, gnr 62 og bnr 20, 1.525 m2 og bnr 22, 2.324 m2. Budfrist settes til mandag 16.11-20 kl 12.00.

Om tomtearealene

Arealene ved Vikaveien, gnr 62 og bnr 20, 1.525 m2 og bnr 22, 2.324 m2, ligger nær Klubben næringspark cirka 4 km fra Silsand, og er i kommuneplanens arealdel satt av til boligformål, men kan ikke bebygges før de inngår i en vedtatt reguleringsplan.

De to ubebygde tomtearealene vurderes solgt av Senja kommune. Det kan ikke påregnes at arealene kan få direkte adkomst fra fylkesveien (Vikaveien). Arealene vurderes solgt samlet eller hver for seg til høystbydende. Prisantydning hhv kr 100.000,- og 150.000,-. 

Informasjon om budprosessen

Budfrist settes til mandag 16.11.2020 klokka 12:00. 

Bud sendes til e-postadressen: post@senja.kommune.no.

Etter at bud foreligger, vil budgivere få anonymisert informasjon om høyeste bud med anledning til å endre eget bud på SMS innen en kort frist. Budgivere vil før fristen utløper få fortløpende tilbakemelding om hva som er høyeste bud. Etter fristens utløp, vil høyeste budgiver(e) få informasjon om salg gjennomføres, vurdert ut fra budets størrelse.