Nytt kommunenummer fra 1. januar 2024

Deling av fylker og kommuner innebærer endringer i fylkes- og kommunenummerserien. 

Ettersom fylkesnummeret utgjør de to første sifrene i kommunenummeret, får også alle kommuner i fylker som skal deles nytt kommunenummer.

Senja kommune går fra kommunenummer 5421 til 5530

Oversikt over nye fylkes- og kommunenummer finnes på www.regjeringen.no