Offentlig høring: Navnesak Rossfjordstraumen – samisk parallellnavn

Med hjemmel i lov om stadnamn § 3, 4 og 6 bes det for Rossfjordstraumen om innspill til samisk parallellnavn for de 2 objekttypene Sund i sjø og Bygdelag.

Høringen gjelder innspill til samisk parallellnavn for Rossfjordstraumen, nærmere bestemt de 2 objekttypene Sund i sjø og Bygdelag. 

Foreløpig tilråding fra nordsamisk stedsnavntjeneste er Duvtarávdnji for begge to. Se dokumentasjon fra Sametinget i lenken under: 

Skriv Sametinget navnesak 2017 (PDF, 850 kB)

Forslag til nye samiske parallellnavn fra lokalutvalg, lag og foreninger bes sendt til e-postadressen: post@senja.kommune.no

Frist settes til: 26.mai 2021.