Trafikksikkerhetsplan 2022–2025 og innspill til handlingsplan - Frist 8. august

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok 16. mai å legge Trafikksikkerhetsplan 2022–2025 til høring og offentlig ettersyn.

Utvalg for samfunnsutvikling ber i samme anledning om innspill til Handlingsplanen.

Dokumenter:

Trafikksikkerhetsplan 2022–2025 mål og strategi - rev. 13.05.22 (PDF, 3 MB)

Merknads- og høringsfrist 

Merknader og innspill merkes med «Trafikksikkerhetsplan 2022-2025, sak nr. 2021/1528», og sendes på e-post til post@senja.kommune.no eller via post til Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Merknads- og høringsfrist er mandag 8. august 2022.