Varsel om feiing og tilsyn

Senja brann og redning vil i løpet av juni komme på feiing og tilsyn i området Senja fastlandet øst og vest for Rossfjordvassdraget, samt sør mot Sørreisa kommunegrense.

Du vil få varsel på SMS på mobilen din om feiing, en til to uker før oppdraget utføres. Om du ikke kan motta SMS, ser vi på muligheten for å sende varselet som brev. 

Feiing av fritidsboliger/hytter

Er du hytteeier, vær vennlig å besvar meldingen som sendes ut en til to uker før oppdraget, med «ok» eller «ikke ok».

Ubesvart melding fra hytteeier, betrakter vi som avbestilt oppdrag.

Vi prøver også å ha telefonkontakt med hytteeierne, slik at dialogen blir best mulig. 

Framkommelighet i natur og terreng

I Senja Brann og redning har vi laget oss en 3-årsplan for feiing av fritidsboliger/hytter, og har som mål at de fleste hyttene i Senja kommune skal ha fått tilbud om feiing i løpet av perioden.

  • Kjøring i utmark vil hovedsakelig foregå etter etablerte skogsveier og stier.
  • Der det ikke er mulig å benytte veier og stier, tar vi en vurdering av veivalget slik at det blir minst mulig skade på natur og terreng.
  • Vi unngår myrområder, siden det her er fare for å avsette dype varige spor i terrenget. Det er også fare for å kjøre seg selv fast i slikt terreng.

Så der det ikke er mulig å kjøre, går vi derfor til fots.

Kontaktpersoner

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med: