Senja kommune

Egenberedskap

Egenberedskap

For å styrke beredskapen i samfunnet anbefales det at befolkningen er forberedt på eventuelle hendelser og kriser. Slike forberedelser kalles egenberedskap. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Egenberedskap setter deg i stand til å takle uventede situasjoner. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at man bør være forberedt til å klare seg selv, eller sammen med familie, i tre døgn.

Kriser du bør være forberedt på

En situasjon som gjør at vi ikke lenger har tilgang til tjenester og funksjoner vi er avhengige av, er en krise man bør være forberedt på. Det kan for eksempel være: 

 • Strømmen blir borte i flere dager
 • Mobilnettet slutter å virke
 • Vannet er forurenset eller avstengt
 • Du kommer deg ikke hjemmefra fordi veien er sperret
 • Butikkene har ikke de varene du trenger
 • Du må vente på hjelp fordi mange andre er i samme situasjon

Ta vare på deg selv og dine i en krisesituasjon

Du er bedre forberedt hvis du på forhånd, før situasjoner oppstår, har tenkt gjennom problemstillinger og gjort nødvendige forberedelser. Dette bør du tenke gjennom:

 • Hvilke kriser kan ramme deg?
 • Hvordan vil slike kriser påvirke deg? 
 • Hvordan blir du varslet om en krise og hvordan kan du skaffe deg informasjon om det som skjer?
 • Hvordan kan du klare deg selv i noen dager?
 • Hva kan du ikke klare deg uten hver dag (for eksempel medisiner, hjelpemidler) – og finnes det noen brukbare alternativer?
 • Er noen avhengig av din hjelp? Det kan være familie, foreldre, naboer, venner eller kjæledyr. 
 • Hvordan kan du hjelpe andre?
 • Hva gjør du dersom du må evakuere?

Gjør forberedelser hjemme

Noen grunnleggende behov må dekkes de første dagene av en krise. Dette må du ha for hele familien: 

 • Varme
 • Drikke
 • Mat
 • Legemidler
 • Hygiene- og sanitærutstyr
 • Informasjon ved krise (Det er lurt å ha en DAB-radio med ekstra batterier, dersom mobilnett, internettilgang og TV-signaler skulle forsvinne). 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har på nettsiden Sikkerhverdag.no utfyllende informasjon og tips til forberedelser for egenberedskap, se lenken under: 

Sikkerhverdag.no - Din beredskap

For atomberedskap er egne råd til hvordan du kan forberede deg. Se lenken under for informasjon fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: 

DSA.no - Atomberedskap. Hva kan jeg gjøre?

Varsling og informasjon

 • I krise som truer liv og helse sender politi eller kommunen ut tekstmelding på mobiltelefon til alle som oppholder seg i det aktuelle området. 

Trykk på denne lenken for å sjekke og eventuelt gjøre endringer for varslinger fra Senja kommune.

 • Varslingsanlegg (tyfoner/flyalarm) brukes for å varsle om akutt fare. Når denne alarmen går kan du søke informasjon på radiokanalen NRK P1. Du bø ha DAB-radio med ekstra batterier tilgjengelig. I lenken under kan du lese mer om flyalarm og blant annet se hvor varslingsanleggene i Norge er plassert: 

Sikkerhverdag.no - Dette betyr flyalarmen

 • Litt avhengig av om situasjonen er lokal, regional eller nasjonal vil også finne informasjon på offentlige nettsider, nettaviser, TV, radio og sosiale medier. NRK har et særskilt ansvar for å videreformidle offisielle meldinger fra myndigheter.

For å lese mer om hvordan du får informasjon ved nasjonale kriser, se nettsiden under: 

Sikkerhverdag.no - Informasjon ved kriser

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmenheten. I en beredskapssituasjon kan personer i området søke vern i et tilfluktsrom. Norske kommuner eier og vedlikeholder offentlige tilfluktsrom. Du finner en oversikt på Sivilforsvarets nettsider i lenken under. I tillegg finner det ofte tilfluktsrom i private større bygg, som kontor- og næringslokaler.

Sivilforsvaret.no - Tilfluktsrom

Atomberedskap

Som en del av den nasjonale atomberedskapen er det anbefalt at personer under 40 år, gravide, ammende og husholdninger med barn som bor hjemme bør ha jodtabletter hjemme. 

For å lese mer om atomberedskap i Norge, og hva du bør gjøre dersom en atomulykke skulle skje, se nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i lenken under. 

DSA.no - Atomberedskap