Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Åpent for søknad om momskompensasjon fra frivillige lag og organisasjoner

Åpent for søknad om momskompensasjon fra frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynets kompensasjonsordning for merverdiavgift er åpen for søknader for 2021. Frivillige lag og organisasjoner kan til søke om penger som skal dekke kostnader for merverdiavgift til kjøp av varer og tjenester. 

Start søknadsprosessen nå

Ordningen for momskompensasjon skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet, for eksempel Norges Idrettsforbund eller Norges Røde Kors. De nasjonale sentralleddene/organisasjonene har ofte frist tidligere enn 1. september, og søkere bør derfor se den aktuelle organisasjonens nettsider for informasjon og kontakt.

Alle som søker må også være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september. Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du i lenken til Lotteritilsynets nettside under: 

Lotteritilsynet.no - Momskompensasjon generell ordning