Arctic Race of Norway på Senja

Arctic Race of Norway på Senja

7. august 2021 er det igjen duket for sykkelfest på Senja og Finnsnes. Flere av verdens aller største profiler står på startstrek, blant andre ikonet Peter Sagan, OL-bronsevinner Alexander Kristoff og ikke minst Tromsø-gutten Andreas Leknessund.

Klokken 13:25 går startskuddet i det som utvilsomt vil bli en intens etappe.

Vi vil oppfordre kommunens befolkning til å holde god avstand og følge de gjeldende retningslinjene til FHI. Dersom vi tar hele løypa i bruk, har vi mer enn nok plass til at alle som vil kan oppleve rytterne på nært hold. På den måten kan vi lage en trygg og smittevennlig sykkelfest.

Det er seks år siden sist Arctic Race gjestet Senja, og årets etappe er nesten lik den i 2015. Starten går fra Finnsnes sentrum. Deretter sykler rytterne rolig over Gisundbrua. På Silsand tar de av i nordlig retning hvor tempoet blir skrudd opp. Syklistene fortsetter mot Gibostad, Lysnes og passerer krysset til Botnhamn før de hiver seg nedover Medfjordaksla. Når de kommer til Senjahopen svinger de direkte mot Ersfjord for deretter å passere Steinfjord og Bergsbotn. Når de så kommer ned Krokelvdalen svinger de venstre og kommer i retur via Svanelvdalen. Når syklistene ankommer Finnsnes sentrum, er det lagt inn en spurt fra rundkjøringa frem til et spurtpunkt ved Corner-krysset. I denne massespurten vil det bli eksplosivt. Rittet fortsetter deretter ut av sentrum i retning Målselv, via Reinelv. Målgang blir i Målselv Fjellandsby.

Kartet for etappen på Senja/Målselv:

 

Trafikale endringer

Årets etappe går som forrige gang på en lørdag, og det vil være redusert fremkommelighet på flere strekninger. Derfor ber vi alle som skal ferdes trafikken denne dagen, om å sette seg grundig inn i hvordan årets etappe vil påvirke trafikkbildet Senja og Finnsnes.

Trafikk til fergepunktene Gryllefjord og Botnhamn vil være berørt, og det er derfor viktig at de som skal reise, planlegger turen sin ut fra den informasjon som framkommer nedenfor. Lørdag 7. august:

 • Gisundbrua er stengt i tidsrommet 11:30 – 17:00
 • FV861/FV86 Kryss Gisundbrua – FV861/FV862 Kryss Stønesbotn stengt i tidsrommet 11:00 – 15:00 
 • FV862/FV861 Kryss Stønesbotn – FV862/FV86 Kryss Straumsbotn stengt i tidsrommet 12:00 – 16:15 
 • FV862/FV86 Kryss Straumsbotn – FV86/FV7856 Kryss Svanelvmo stengt i tidsrommet 13:30 – 16:45 
 • FV86/FV7856 Kryss Svanelvmo – FV86/FV861 kryss Gisundbrua stengt i tidsrommet 14:00 – 17:00 

Politi og Militærpoliti vil dirigere trafikken ved samtlige kryss

Finnsnes sentrum vil være stengt for ordinær gjennomkjøring i tidsrommet fredag 6. august kl. 20:00 – lørdag 7. august kl. 17:30. Omkjøring via Ringvegen. 

Her er vegkart med stengetider:

 

Parkering langs Ersfjordstranda vil være forbudt i tidsrommet fredag 6. august kl. 12:00 - lørdag 7. august kl. 16:00 

I Finnsnes sentrum vil det være parkering forbudt i Storgata i tidsrommet fredag 6. august kl. 20:00 – lørdag 7. august kl. 17:30.

Følgende parkeringsplasser vil være avsatt til parkering for Arctic Race’ lagbiler og støtteapparat: 

Parkeringsplass bak Finnsnes senter, Rådhusparkering, Ringveien 30 (Specsavers). 

Vi beklager de eventuelle ulemper dette medfører, men håper og tror at innbyggerne på Finnsnes og Senja gleder seg til sykkelfest igjen.

 

Finnsnes torg/sentrum 

Finnsnes sentrum vil være ha noe redusert fremkommelighet for fotgjengere, lørdag 7. august i tidsrommet 08:00 – 17:00. 

Finnsnes torg vil være regulert for lagpresentasjoner og åpningsarrangement før rittet. Publikum gis gratis adgang til torg-arrangementet, men fordeles i ulike kohorter med hensyn til smittevern. Ved ankomst til torget vil det være to ulike entréer. Sone rød har inngang fra Storgata, og sluses i forkant av kaféen “Fruene på Torget”. Sone blå har inngang fra baksiden av torget, dvs. Smørhusbakken. Sone blå kan ha maksimalt 150 tilskuere, mens Sone rød kan ha maksimalt 100. Totalt antall tilskuere på torget er dermed begrenset til 250 stk.

Ved ankomst til entréene må hver enkelt registrere seg via mobiltelefon og QR kode. Deretter mottar man et armbånd som gir tilgang til den aktuelle kohorten. Det er ikke anledning å blande seg med den andre kohorten. Forhåndsbestilling er ikke mulig, kun oppmøte. “Først til mølla” prinsipper gjelder her. Dersom man ønsker å forlate kohorten for å observere starten av rittet, skal blå kohort følge fortauet fremfor “Andersen-gården” dvs. Nordic spa, og følge videre fremover i retning Coop Extra/Domus. Rød kohort skal følge stien på siden av Fruene på Torget, og følge smuget på baksiden av Finnsnes hotell. Deretter benytte undergangen av Strandveien og oppstilling på plassen foran tidligere Felleskjøpet. 

Vi oppfordrer også alle til å være bevisst på å holde avstand og øvrige hensyn for å bidra til en smittevennlig sykkelfest. 

Noen viktige tidspunkter: 

 • 11:00 Innslipp av publikum 
 • 11:00 Oppstilling av biler og kortesjer i Storgata 
 • 11:55 Caravanstart (gjester og samarbeidspartnere)  
 • 12:15 Innskriving og presentasjon av lag/syklister  
 • 12:30 startskudd, rulleskirenn (startstrek Fredheimgården) 
 • 13:20 Oppstilling 
 • 13:25 Startskudd 
 • 14:15 Konsert, Café Musikal – med unge solister fra UKM, og lokale musikere 
 • 16:35 Innlagt spurt i Storgata ved rittets retur til Finnsnes (ca. tidspunkt) 

Dersom du har noen flere spørsmål knyttet til Arctic Race of Norway i Senja, kan du ta kontakt med Senja kommunes prosjektleder Cato Simonsen på telefon 959 33 137 eller mail cato.simonsen@senja.kommune.no